งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเต็มกับการ หารลงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเต็มกับการ หารลงตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเต็มกับการ หารลงตัว

2 การประยุกต์ใช้หลักการ หารลงตัว ฟังก์ชันแฮช การเลือกตัวเลขสุ่มแบบเทียม การรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลโดยการเข้ารหัส

3 การหารลงตัว เมื่อพิจารณาจำนวนเต็มสอง จำนวนซึ่งตัวหารไม่เท่ากับ 0 ผลหารที่ได้อาจเป็นจำนวน เต็มหรือไม่ก็ได้ เช่น 27/3 = 9, 15/2 = 7.5 จะ เห็นว่าผลหารของ 27/3 คือ 9 เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า 3 หาร 27 ลงตัวดังบทนิยามต่อไปนี้

4 บทนิยาม ให้ a และ b เป็นจำนวนเต็ม โดยที่ a ≠ 0 จะกล่าวว่า a หาร b ลงตัวก็ต่อเมื่อ มีจำนวนเต็ม c ซึ่งทำให้ b = ac เขียนแทน ด้วย a | b เรียก a ว่า ตัวหาร ตัวหนึ่งของ b และเรียก b ว่า พหุคูณของ a และถ้า a หาร b ไม่ลงตัว เขียนแทนด้วย a ∤ b

5 ตัวอย่างที่ 1 จงพิจารณาว่า 4 | 20, 7 | (-42), และ 10 | 18 หรือไม่ วิธีทำ เนื่องจาก 20 = 4(5), -42 = 7(-6) และ 0 = 21(0) ดังนั้น 4|20, 7 | (-42), และ 21|0 และเนื่องจาก 18/10 = 1.8 ไม่ เป็นจำนวนเต็มจะได้ว่า 10 ∤ 18

6 ข้อสังเกต ในการใช้สัญลักษณ์ a | b จะ หมายถึงตัวหาร a ≠ 0 ข้อสังเกต สำหรับจำนวนเต็ม a และ b ใดๆจะเห็นได้โดยง่ายว่า 1. ถ้า a ≠ 0 แล้ว a|0 และ a|a 2. a|1 ก็ต่อเมื่อ a = 1 หรือ a = -1


ดาวน์โหลด ppt ค 33211 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 5 จำนวนเต็มกับการ หารลงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google