งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปฏิบัติการเรื่อง การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปฏิบัติการเรื่อง การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปฏิบัติการเรื่อง การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง

3 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 1. อธิบายหลักการทำงาน ของเครื่องระเหยที่ใช้ ใน การทดลองได้ 2. คำนวณสมดุลมวลสาร และสมดุลพลังงานของ ระบบที่ทดลองได้

4 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering 21 6

5 CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปิดวาล์ว V1-V8 และ control valve C1-C6

6 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering 11

7 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering C1 F1 6 ลิตร / นาที

8 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering P1 ปรับความ ดันให้ได้ 1 บาร์ เปิดไอน้ำ เข้า C4

9 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering เปิดทิ้งไว้ 5 นาทีแล้ว ปิด V7

10 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering V6 V4 V1 V3 ถังเก็บ ที่ 1 ถัง เก็บที่ 2

11 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering C2 ให้ได้ 12 ลิตร / ชั่วโมง F2

12 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ตรวจการ ไหลของ น้ำจาก 8 ไป 5 5 8

13 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering

14 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering อ่าน ระดับ L3 L1 L2

15 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering เก็บวัด condensat e ตลอดการ ทดลอง 9

16 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering 1. คำนวณสมดุลมวลสารและ สมดุลพลังงานของระบบนี้ 2. หาปริมาณน้ำที่ระเหย ภายในเวลา 1 ชั่วโมง 3. คำนวณ Steam Economy ของเครื่องระเหย การนำเสนอผลการทดลอง

17 EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering การคำนวณ


ดาวน์โหลด ppt CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปฏิบัติการเรื่อง การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google