งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง
CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปฏิบัติการเรื่อง การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษา 1. อธิบายหลักการทำงานของเครื่องระเหยที่ใช้ ในการทดลองได้ 2. คำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของระบบที่ทดลองได้

3 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering 2 1 6

4 All Design and Development by Food Engineering
CLIMBING EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปิดวาล์ว V1-V8 และ control valve C1-C6

5 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering 11

6 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering 6 ลิตร/นาที F1 C1

7 ปรับความดันให้ได้ 1 บาร์
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ปรับความดันให้ได้ 1 บาร์ C4 P1 เปิดไอน้ำเข้า

8 เปิดทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วปิด
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering เปิดทิ้งไว้ 5 นาทีแล้วปิด V7

9 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ถังเก็บที่ 1 ถังเก็บที่ 2 V4 V3 V6 V1

10 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering F2 ให้ได้ 12 ลิตร/ชั่วโมง C2

11 ตรวจการไหลของน้ำจาก 8 ไป 5
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering ตรวจการไหลของน้ำจาก 8 ไป 5 5 8

12 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering

13 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering L3 อ่านระดับ L1 L2

14 เก็บวัด condensate ตลอดการทดลอง
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering เก็บวัด condensate ตลอดการทดลอง 9

15 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering การนำเสนอผลการทดลอง คำนวณสมดุลมวลสารและสมดุลพลังงานของระบบนี้ หาปริมาณน้ำที่ระเหยภายในเวลา 1 ชั่วโมง คำนวณ Steam Economy ของเครื่องระเหย

16 All Design and Development by Food Engineering
EVAPORATION All Design and Development by Food Engineering การคำนวณ


ดาวน์โหลด ppt การระเหยแบบไหลเป็นฟิล์มบาง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google