งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล คู่อันดับและกราฟ ของคู่อันดับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล คู่อันดับและกราฟ ของคู่อันดับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล คู่อันดับและกราฟ ของคู่อันดับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. เขียนคู่อันดับ จากแผนภาพได้ 3. อ่านคู่อันดับ ของจุดบน กราฟ ได้ 2. บอกพิกัดจุด ที่กำหนดได้

3 ทบทวน 0 1234-1-2-3. เส้น จำนวน

4 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่าง ความสัมพันธ์ ที่เป็นคู่ มะนาว ไข่ไก่กางเกงชั้นใน แปรงสีฟัน สินค้ากับราคา

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตาราง แสดงปริมาณสมุดคู่กับราคาขาย จำนวนสมุด ( เล่ม ) ราคา ( บาท ) 136136 3 9 18

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1 ราคาขาย ( บาท ) แผนภาพ แสดงปริมาณสมุดคู่กับราคาขาย จำนวนสมุด ( เล่ม ) 3 3 9 6 18

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล คู่อันดับ แสดงปริมาณสมุด (1,3), คู่กับ ราคาขาย (3,9),(6,18)

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล X Y 0 1 12 2 3 3 4 -1-2-3 -1 -2 -3 จตุภาคที่ 1 จตุภาคที่ 2 จตุภาคที่ 3 จตุภาคที่ 4 กราฟในระบบพิกัดฉาก

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล X Y 0 1 12 2 3 3 4 -2-3 -1 -2 -3. จุดกำเนิด แกนนอน แกน X แกนตั้ง แกน Y

10 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล (a,b) (x,y) (a,b) = (x,y) a = x และ b = y

11 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1) = (2,5) x = 2 และ y = 5 (x,y) 2) = (-1,0.3) x = -1 และ y = 0.3 (x,y) 3) = (4,-2.5) x = 4 และ y = -2.5 (x,y)

12 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตาราง แผนภาพ คู่อันดับ กราฟในระบบพิกัดฉาก

13 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล X Y 0 1 12 2 3-2-3 -2 พิกัดจุด ใด ๆ (x, y) ในระบบแกนมุมฉาก ( + + ) (- +)(- +) (- -)(- -) (+ -)(+ -)

14 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล X Y 0 1 1 2 2 3 3 4 -1-2-3 -1 -2 -3 จงเขียนจุด บนระนาบ A(4,3) B(-1,2) C(-3,-2) D(1,-1) A(4,3) B(-1,2) C(-3,-2) D(1,-1)....

15 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล X Y 0 1 12 2 3 3 4 -2-3 -2 -3. จงบอกพิกัดจุด.... (2,1) (-1,3) (4,-1) (-3,-2) (-2,-3)

16 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 3.1 หน้า 115 ถึง 117 ข้อ 1 ถึงข้อ 5


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล คู่อันดับและกราฟ ของคู่อันดับ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google