งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ่มเปิดปิด หลอดไฟ แสดงการทำงาน ของ heater ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ ถาดน้ำทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ่มเปิดปิด หลอดไฟ แสดงการทำงาน ของ heater ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ ถาดน้ำทิ้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ่มเปิดปิด หลอดไฟ แสดงการทำงาน ของ heater ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ ถาดน้ำทิ้ง

2 การใช้งาน RANCILIO SILVIA เปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ เปิดปุ่มจ่ายน้ำร้อน เปิดปุ่มเครื่องทำงาน ปั้มน้ำจะทำงานรอจนกระทั่งมีน้ำ ออกที่ก้านจ่ายไอน้ำ ปิดวาล์วจ่ายไอน้ำและปุ่มจ่ายน้ำร้อน รอจนหลอดไฟ แสดงการทำงานของ heater ดับเครื่องพร้อมชงกาแฟ ในการชงกาแฟแต่ละครั้งควรรอให้หลอดไฟแสดงการ ทำงานของ heater ดับก่อนเพื่อแสดงว่าอุณหภูมิของ เครื่องพร้อมชงกาแฟแก้วต่อไป 1. เปิดใช้งานเครื่องครั้งแรก

3 การใช้งาน RANCILIO SILVIA 2 การตีฟองนม เปิดปุ่มตีฟองนม รอจนหลอดไฟแสดงการ ทำงานของ heater ดับ เปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ ( ควรเปิดวาล์วเพื่อไล่น้ำ ก่อนทุกครั้ง ) เปิดปุ่มจ่ายน้ำร้อน เปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ เพื่อเป็น การไล่ไอน้ำและลดอุณหภูมิในหม้อต้ม จนกระ ทั้งมีน้ำออกทางก้านจ่ายไอน้ำแล้วจึงปิดวาล์ว จ่ายไอน้ำ รอจนหลอดไฟแสดงการทำงานของ heater ดับ จึงพร้อมชงกาแฟแก้วต่อไป

4 ข้อควรระวัง ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานทุกครั้ง เพื่อการใช้งานเครื่อง อย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องเครื่องอาจเกิดการเสียหายได้ และจะนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน เหมาะกับการชงกาแฟที่ปริมาณ 1 แก้วต่อนาที ถ้า ต้องการรองรับการชงแบบเร่งด่วนยาวนานและปริมาณ มากให้ใช้รุ่นที่เหมาะสมกับปริมาณการชงเร่งด่วน จำนวนมาก ควรหมั่นตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำเพราะหากน้ำ ภายในถังหมดอาจทำให้เครื่องเกิดการเสียหายได้ และ จะนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน หากเปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่องชงกาแฟต้องแนะนำการใช้ งานที่ถูกต้องให้ผู้ใช้งานใหม่ก่อนทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ปุ่มเปิดปิด หลอดไฟ แสดงการทำงาน ของ heater ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ ถาดน้ำทิ้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google