งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ
ปุ่มเปิดปิด หลอดไฟ แสดงการทำงาน ของ heater ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ ถาดน้ำทิ้ง

2 การใช้งาน RANCILIO SILVIA
1. เปิดใช้งานเครื่องครั้งแรก เปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ เปิดปุ่มจ่ายน้ำร้อน เปิดปุ่มเครื่องทำงาน ปั้มน้ำจะทำงานรอจนกระทั่งมีน้ำออกที่ก้านจ่ายไอน้ำ ปิดวาล์วจ่ายไอน้ำและปุ่มจ่ายน้ำร้อน รอจนหลอดไฟแสดงการทำงานของ heater ดับเครื่องพร้อมชงกาแฟ ในการชงกาแฟแต่ละครั้งควรรอให้หลอดไฟแสดงการทำงานของ heater ดับก่อนเพื่อแสดงว่าอุณหภูมิของเครื่องพร้อมชงกาแฟแก้วต่อไป

3 การใช้งาน RANCILIO SILVIA
2 การตีฟองนม เปิดปุ่มตีฟองนม รอจนหลอดไฟแสดงการทำงานของ heater ดับ เปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ (ควรเปิดวาล์วเพื่อไล่น้ำก่อนทุกครั้ง) เปิดปุ่มจ่ายน้ำร้อน เปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ เพื่อเป็นการไล่ไอน้ำและลดอุณหภูมิในหม้อต้ม จนกระทั้งมีน้ำออกทางก้านจ่ายไอน้ำแล้วจึงปิดวาล์วจ่ายไอน้ำ รอจนหลอดไฟแสดงการทำงานของ heater ดับ จึงพร้อมชงกาแฟแก้วต่อไป

4 ข้อควรระวัง ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานทุกครั้ง เพื่อการใช้งานเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ การใช้งานที่ไม่ถูกต้องเครื่องอาจเกิดการเสียหายได้ และจะนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน เหมาะกับการชงกาแฟที่ปริมาณ 1 แก้วต่อนาที ถ้าต้องการรองรับการชงแบบเร่งด่วนยาวนานและปริมาณมากให้ใช้รุ่นที่เหมาะสมกับปริมาณการชงเร่งด่วนจำนวนมาก ควรหมั่นตรวจสอบปริมาณน้ำในถังเก็บน้ำเพราะหากน้ำภายในถังหมดอาจทำให้เครื่องเกิดการเสียหายได้ และ จะนอกเหนือเงื่อนไขการรับประกัน หากเปลี่ยนผู้ใช้งานเครื่องชงกาแฟต้องแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องให้ผู้ใช้งานใหม่ก่อนทุกครั้ง


ดาวน์โหลด ppt ปุ่มชงกาแฟ ปุ่มจ่ายน้ำร้อน ปุ่มจ่ายไอน้ำ วาล์วจ่ายไอน้ำ ก้านจ่ายไอน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google