งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Combined Cycle Power Plant โรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Combined Cycle Power Plant โรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Combined Cycle Power Plant โรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนร่วม

2 Gas Turbine Power Plant Steam Turbine Power Plant Combined Cycle Power Plant

3

4

5

6

7 Gas Turbine  Air Compressor  Combustion Chamber  Gas Turbine

8 เครื่องอัดอากาศจะอัดอากาศที่ถูกกรอง ด้วยเครื่องกรองอากาศ ทำให้อากาศมี ความดันสูง อากาศถูกส่งไปยังห้องเผาไหม้รวมกับ เชื้อเพลิงที่ถูกฉีดโดยหัวฉีด หัวเทียนจุดระเบิด กลายเป็นก๊าซร้อนที่มี การขยายตัวสูง ก๊าซร้อนที่มีการขายตัวสูงถูกส่งออกไป ขับ Gas Turbine  การเริ่มเดินเครื่อง โดยใช้มอเตอร์ ไฟฟ้าหมุนเครื่องกังหันก๊าซเพื่อให้เครื่อง สามารถเดินเครื่องได้ก่อน มอเตอร์จะถูก ปลดมอเตอร์ออกระบบ โดยทำการปลด คลัตช์ที่เชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์กับ เครื่องกังหันก๊าซออก

9

10 Combined Cycle Power Plant Steam Turbine  Heat Recovery Steam Generator - Super heater - Evaporator - Economizer  Steam Turbine

11 Combined Cycle Power Plant

12

13 Heat Recovery steam Generator - Super heater - Evaporator - Economizer

14 การทำงานเครื่องกังหัน ก๊าซ 2 ชุด

15 เดินเครื่อง Gas Turbine เครื่องใดเครื่อง หนึ่ง หรือเดินเครื่องพร้อมกัน 2 ชุด  เครื่องอัดอากาศดูดอากาศเข้าไปทำการอัด ทำให้ได้อากาศที่มีความดันสูง  อากาศถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้  อากาศผสมกับเชื้อเพลิงและถูกจุดระเบิด  เกิดการลุกไหม้ทำให้ได้ความร้อนและความ ดันสูงไปขับ Gas Turbine

16 การทำงานเครื่องกังหัน ก๊าซ 2 ชุด เดินเครื่อง Steam Turbine  ปั้มดูดน้ำจากถังเก็บผ่านทางปั้มความดันสูง และความดันต่ำ นำน้ำมาเก็บไว้ที่ Drum ความดันสูง และ Drum ความดันต่ำ  Damper ปั้มน้ำหมุนเวียนและปั้มน้ำระบาย ความร้อนทำงานร่วมกัน  Damper เปิดนำก๊าซความร้อนไปขับ Steam Turbine  ปั้มน้ำหมุนเวียนปั้มน้ำจาก Drum ส่งไปตาม ท่อน้ำใน HRSG น้ำจะรับความร้อนจากไอ เสียจาก Gas Turbine น้ำจะเดือดกลายเป็น ไอน้ำลอยขึ้น สู่ด้านบนของ Drum

17 การทำงานเครื่องกังหัน ก๊าซ 2 ชุด เดินเครื่อง Steam Turbine  ปั้มระบายความร้อนปั้มน้ำเย็นจากถังพักน้ำ ส่งเข้ามายัง Condenser เพื่อทำให้ไอน้ำ ส่วนที่ขับ Steam Turbine ผ่านออกมากลั่น ตัวเป็นน้ำที่ยังคงมีความร้อนอยู่ไปที่ถังพักน้ำ ร้อน  ปั้มน้ำเครื่องควบแน่น ทำหน้าที่กำจัดอากาศ ออกป้องกันไม่ให้เกิดสนิมภายในถัง แล้ว นำไปเก็บไว้ที่ถังพักน้ำป้อน

18 การทำงานเครื่องกังหัน ก๊าซ 1 ชุด

19 เดินเครื่อง Gas Turbine  เครื่องอัดอากาศดูดอากาศเข้าไปทำการอัด ทำให้ได้อากาศที่มีความดันสูง 8-10 เท่า  อากาศถูกส่งเข้าไปยังห้องเผาไหม้  อากาศผสมกับเชื้อเพลิงและถูกจุดระเบิด  เกิดการลุกไหม้ทำให้เกิดการขยายตัวของ ก๊าซร้อนมีความดันสูงส่งไปขับ Gas Turbine

20 การทำงานเครื่องกังหัน ก๊าซ 1 ชุด เดินเครื่อง Steam Turbine  ปั้มดูดน้ำจากถังเก็บผ่านทาง HRSG  น้ำจะรับความร้อนจากไอเสียของ Gas Turbine น้ำจะเดือดกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้น สู่ด้านบนของ Drum  น้ำที่ถูกต้มจะกลายไปเป็นไอความดันสูงไป ขับ Steam Turbine  ไอน้ำที่ขับ Turbine แล้วส่วนที่มีความดันสูง จะไหลผ่านวาล์วความดันได้ไอน้ำส่วนนี้จะขับ ดัน Turbine อีกครั้งหนึ่ง  ไอน้ำส่วนที่มีความดันลดลงจะถูกส่งไปยัง condenser  ไอน้ำถูกควบแน่นเป็นน้ำ  ปั้มทำการปั้มน้ำจาก Condenser ส่งไปยังถัง พักน้ำ เพื่อส่งไปยัง HRSG

21 ข้อดี - ข้อเสียของ Combine Cycle power plant ข้อดี  ประหยัดค่าเชื้อเพลิงในหน่วย Steam Turbine Power plant  ระยะเวลาในก่อสร้างน้อย  มีความเหมาะสมในการเพิ่มกำลังการผลิต ไฟฟ้า และเสริมความมั่นคงต่อระบบ ไฟฟ้า  สามารถออกแบบให้ใช้เชื้อเพลิงได้ทั้ง Neutral Gas และ Furnace oil  Efficiency ของ Combine Cycle Power Plant สูงถึง 50 % เมื่อเทียบกับ Thermal Power Plant ซึ่งมีค่าเพียง 40 %  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมาก ( Steam Turbine ไม่ใช้เชื้อเพลิง )

22 ข้อดี - ข้อเสียของ Combine Cycle power plant ข้อเสีย  ถ้าใช้ Diesel เป็นเชื้อเพลิง ทำให้สูญเสีย เงินตราในการนำเข้าน้ำมันจาก ต่างประเทศ  ถ้าใช้ Neutral Gas เป็นเชื้อเพลิง โรงไฟฟ้าบางแห่งมีสัญญาซื้อขาย Neutral Gas กับบริษัทต่างประเทศ ทำ ให้เงินรั่วไหลออกนอกประเทศ


ดาวน์โหลด ppt Combined Cycle Power Plant โรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google