งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 4.7 การประหยัดไฟฟ้า และพลังงาน (สบก.). มาตรการประหยัดไฟฟ้า 1.ทดลองเปลี่ยนบัลลาสต์ธรรมดาเป็นบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดไฟฟลูออร์เรสเซนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 4.7 การประหยัดไฟฟ้า และพลังงาน (สบก.). มาตรการประหยัดไฟฟ้า 1.ทดลองเปลี่ยนบัลลาสต์ธรรมดาเป็นบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดไฟฟลูออร์เรสเซนต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 4.7 การประหยัดไฟฟ้า และพลังงาน (สบก.)

2 มาตรการประหยัดไฟฟ้า 1.ทดลองเปลี่ยนบัลลาสต์ธรรมดาเป็นบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดไฟฟลูออร์เรสเซนต์ ขนาด 18 และ 36 วัตต์ ตามความเหมาะสม (บริเวณชั้นจอดรถ 2 – 4 และ ชั้น 10) 2.ปรับเปลี่ยนเวลาในการเปิด – ปิดเครื่องปรับอากาศ ช่วงเช้าเป็นเวลา 09.30 – 11.30 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.30 – 16.00 น. 3.กำหนดให้มีการล้างแอร์ทุกๆ 3 เดือน/ครั้ง 4.การกดปุ่มสำหรับขึ้น- ลงลิฟท์ ให้กดครั้งเดียว ต่อการขึ้นหรือลง 1 ครั้ง (ไม่ควรกดทั้งขึ้นและลง พร้อมกันรอไว้) การขึ้น-ลง 1 – 2 ชั้น ขอความร่วมมือใช้การเดินแทนการใช้ลิฟท์

3 5. ให้ทดลองติดอลูมิเนียมฟอยด์ที่ช่องเก็บของ เพื่อวัดอุณหภูมิ ที่ชั้น 8 และเปรียบเทียบกับชั้น 7 ที่ไม่ได้ติด โดยให้ สวพ. วัดความแตกต่างของ อุณหภูมิในวันที่ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ 6. ทดลองติดฟิล์มกรองแสง ชนิด 70% แทนปัจจุบัน ที่ใช้ฟิล์มกรองแสงชนิด 30% ที่ชั้น 6 และ เปรียบเทียบกับชั้น 7 ที่ไม่ได้ติด โดยให้ สวพ. วัดความแตกต่างของอุณหภูมิห้องในวันที่ไม่มี การเปิดเครื่องปรับอากาศ 7. ช่วงการทำงานล่วงเวลา ให้ใช้ห้องทำงานร่วมกัน เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า (เท่าที่จะทำได้) 8. ให้สำนัก / ศูนย์ ตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าและ รายงานผลการใช้ไฟฟ้ามาที่ สบก. เป็นประจำ ทุกเดือน เพื่อจักได้ทราบหน่วยการใช้ไฟฟ้า ของสำนัก/ศูนย์ และควบคุมการใช้ต่อไป

4 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง 1.ให้ กยส. หาสัดส่วนระยะทาง (กม.) ของการ ใช้รถราชการในการเดินทางภายใน กทม. และ ตจว. เพื่อวางแผนการใช้รถยนต์ในระยะยาวต่อไป 2.ให้ใช้โทรศัพท์ในการติดต่อราชการแทนการใช้ รถราชการเดินทางให้มากขึ้น (โทรศัพท์, ระบบ VoIP, Fax) 3.ให้ยกเลิกการจัดรถยนต์สวัสดิการรับส่ง ข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำหลังเลิกงานตอนเย็น

5 4. ให้ดำเนินการขายทอดตลาดรถยนต์ราชการเก่า ออกไป และหารถยนต์ราชการใหม่ขนาดเล็กมา ใช้แทน โดยใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย 5. ให้ กยส. ทำสถิติความสิ้นเปลืองของการใช้น้ำมัน ของรถยนต์ต่อระยะทาง (กม./ลิตร) เพื่อปรับปรุง สมรรถนะของรถยนต์  --------------------- 


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 4.7 การประหยัดไฟฟ้า และพลังงาน (สบก.). มาตรการประหยัดไฟฟ้า 1.ทดลองเปลี่ยนบัลลาสต์ธรรมดาเป็นบัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์คู่กับหลอดไฟฟลูออร์เรสเซนต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google