งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียน พระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียน เทคโนโลยีนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียน พระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียน เทคโนโลยีนครปฐม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียน พระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียน เทคโนโลยีนครปฐม 4. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์ โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 5. นางธราภรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

2 การประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ (STEAM BOILER)

3 บอกหลักการผลิตไอน้ำได้ บอกหลักการผลิตไอน้ำได้ บอกชนิดของหม้อไอน้ำได้ บอกชนิดของหม้อไอน้ำได้ บอกวิธีการประหยัดพลังงาน ของหม้อไอน้ำได้ บอกวิธีการประหยัดพลังงาน ของหม้อไอน้ำได้ วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม

4 หลักการ ผลิตไอน้ำ

5

6 ชนิดของหม้อไอน้ำ 1.Cylindrical boiler 2.Water tube boiler 3.Special Boiler

7 1. Cylindrical boiler

8  โครงสร้างไม่ซับซ้อน  การบังคับควบคุม - เดินเครื่องทำได้ สะดวก  ต้นทุนเครื่องจักรค่อนข้างถูก  พื้นที่ติดตั้งน้อย  ปริมาณการใช้ไอน้ำเปลี่ยนไป ความดัน ไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงน้อย ข้อดีของ ข้อดีของ Cylindrical boiler

9  ไม่เหมาะสำหรับกำเนิดไอน้ำความดันสูง  ไม่เหมาะสำหรับกำเนิดไอน้ำปริมาณมาก  ใช้เวลานานกว่าจะกำเนิดไอน้ำตามที่กำหนดได้ ข้อเสีย ของ ข้อเสีย ของ Cylindrical boiler

10 2. Water tube boiler

11 ข้อดีของ ข้อดีของ Water tube boiler มีท่อน้ำจำนวนมาก มีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนมาก และสามารถสร้างหม้อไอน้ำ ขนาดใหญ่ได้

12 ท่อน้ำและ drum มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก จึงเหมาะกับการกำเนิดไอน้ำความดันสูง

13 ท่อน้ำเรียงกันอย่างหนาแน่น การเผาไหม้สามารถ กำเนิดไอน้ำได้จำนวนมาก ต่อพื้นที่ถ่ายเทความร้อนหนึ่งหน่วย

14 มีความยืดหยุ่นในการจัดเรียงท่อน้ำสูง สามารถออกแบบรูปร่างของห้องเผาไหม้ และหม้อไอน้ำได้อย่างอิสระมากขึ้น

15 รักษาประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำให้อยู่ในระดับสูงได้

16 ข้อเสียของ ข้อเสียของ Water tube boiler  เนื่องจากน้ำในหม้อจะไหลผ่านท่อน้ำซึ่งมีขนาดเล็ก จึงต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง และต้องมีระบบบำบัดน้ำที่ดี  เทียบกับพื้นที่ถ่ายเทความร้อน ส่วนที่เป็นน้ำจะมี ขนาดเล็กแต่กำเนิดไอน้ำใน ปริมาณมาก ดังนั้น เมื่อภาระไอน้ำเปลี่ยนแปลงไป ความดันและอุณหภูมิของ ไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก  เนื่องจาก drum มีขนาดเล็ก พื้นที่ผิวน้ำจะมีขนาด เล็กเทียบกับส่วนที่เป็นน้ำ ดังนั้น จึงเกิด priming ได้ง่าย  มีโครงสร้างซับซ้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการ ใช้งาน

17 3. Special Boiler Fluidized Bed Boiler Waste Heat Boiler

18

19  ความร้อนสูญเสียในก๊าซไอเสีย  ความร้อนสูญเสียจากการเผาไหม้ไม่ สมบูรณ์  ความร้อนสูญเสียจากเชื้อเพลิงที่ไม่เผา ไหม้ เช่น เขม่า  ความร้อนสูญเสียจากการแผ่รังสี  ความร้อนสูญเสียอื่นๆ เช่น blow down หรือ drain ของน้ำในหม้อไอน้ำ หรือจากไอน้ำรั่ว ฯลฯ ความร้อนสูญเสียใน หม้อไอน้ำ

20 เทคนิคการประหยัดพลังงานใน การผลิตไอน้ำ การประหยัดพลังงานในการ ผลิตไอน้ำ การประหยัดพลังงานในการ ส่งจ่ายไอน้ำ การประหยัดพลังงานในการ ใช้ไอน้ำ การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ ใหม่ การนำแฟลซสตีมกลับมาใช้ ใหม่

21 สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียน พระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียน เทคโนโลยีนครปฐม 4. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์ โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 5. นางธราภรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียน พระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียน เทคโนโลยีนครปฐม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google