งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 4. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 5. นางธราภรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

2 การประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ (STEAM BOILER)

3 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
บอกหลักการผลิตไอน้ำได้ บอกชนิดของหม้อไอน้ำได้ บอกวิธีการประหยัดพลังงานของหม้อไอน้ำได้

4 หลักการผลิตไอน้ำ

5 บทที่9 การประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ จากคู่มือผู้เรียน หน้า 112 อ้างอิงแผ่นใส ES 113

6 ชนิดของหม้อไอน้ำ Cylindrical boiler Water tube boiler Special Boiler

7 1. Cylindrical boiler

8 ข้อดีของ Cylindrical boiler
โครงสร้างไม่ซับซ้อน การบังคับควบคุม-เดินเครื่องทำได้สะดวก ต้นทุนเครื่องจักรค่อนข้างถูก พื้นที่ติดตั้งน้อย ปริมาณการใช้ไอน้ำเปลี่ยนไป ความดันไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงน้อย

9 ข้อเสีย ของ Cylindrical boiler
ไม่เหมาะสำหรับกำเนิดไอน้ำความดันสูง ไม่เหมาะสำหรับกำเนิดไอน้ำปริมาณมาก ใช้เวลานานกว่าจะกำเนิดไอน้ำตามที่กำหนดได้

10 2. Water tube boiler

11 ข้อดีของ Water tube boiler
มีท่อน้ำจำนวนมาก มีพื้นที่ถ่ายเทความร้อนมาก และสามารถสร้างหม้อไอน้ำขนาดใหญ่ได้

12 ท่อน้ำและ drum มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็ก
จึงเหมาะกับการกำเนิดไอน้ำความดันสูง

13 ท่อน้ำเรียงกันอย่างหนาแน่น
การเผาไหม้สามารถ กำเนิดไอน้ำได้จำนวนมาก ต่อพื้นที่ถ่ายเทความร้อนหนึ่งหน่วย

14 มีความยืดหยุ่นในการจัดเรียงท่อน้ำสูง
สามารถออกแบบรูปร่างของห้องเผาไหม้ และหม้อไอน้ำได้อย่างอิสระมากขึ้น

15 รักษาประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำให้อยู่ในระดับสูงได้

16 ข้อเสียของ Water tube boiler
เนื่องจากน้ำในหม้อจะไหลผ่านท่อน้ำซึ่งมีขนาดเล็ก จึงต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูง และต้องมีระบบบำบัดน้ำที่ดี เทียบกับพื้นที่ถ่ายเทความร้อน ส่วนที่เป็นน้ำจะมีขนาดเล็กแต่กำเนิดไอน้ำใน ปริมาณมาก ดังนั้น เมื่อภาระไอน้ำเปลี่ยนแปลงไป ความดันและอุณหภูมิของ ไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก เนื่องจาก drum มีขนาดเล็ก พื้นที่ผิวน้ำจะมีขนาดเล็กเทียบกับส่วนที่เป็นน้ำ ดังนั้น จึงเกิด priming ได้ง่าย มีโครงสร้างซับซ้อน ต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน

17 3. Special Boiler Waste Heat Boiler Fluidized Bed Boiler

18 บทที่9 การประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ จากคู่มือผู้เรียน หน้า 112 อ้างอิงแผ่นใส ES 113

19 ความร้อนสูญเสียในหม้อไอน้ำ
ความร้อนสูญเสียในก๊าซไอเสีย ความร้อนสูญเสียจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ความร้อนสูญเสียจากเชื้อเพลิงที่ไม่เผาไหม้ เช่น เขม่า ความร้อนสูญเสียจากการแผ่รังสี ความร้อนสูญเสียอื่นๆ เช่น blow down หรือ drain ของน้ำในหม้อไอน้ำ หรือจากไอน้ำรั่ว ฯลฯ

20 เทคนิคการประหยัดพลังงานในการผลิตไอน้ำ
การประหยัดพลังงานในการส่งจ่ายไอน้ำ การประหยัดพลังงานในการใช้ไอน้ำ การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การนำแฟลซสตีมกลับมาใช้ใหม่ บทที่9 การประหยัดพลังงานสำหรับหม้อไอน้ำ จากคู่มือผู้เรียน หน้า 115 อ้างอิงแผ่นใส ES 117

21 สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 2. นายไชยวัฒน์ อังกาบ โรงเรียนพระรามหกเทคโนโลยี 3. นายสุขุม ปู่สีทา โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม 4. นางพงษ์ทิพย์ วิจิตรชัยนันท์ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 5. นางธราภรณ์ สมบูรณ์พงษ์กิจ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


ดาวน์โหลด ppt สมาชิกกลุ่ม 9 1. นางจริยา เอียบสกุล วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google