งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบนิวแมติกส์ นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบนิวแมติกส์ นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบนิวแมติกส์ นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์

3 ระบบนิวแม ติกส์ This is the subtitle

4 การเตรียมลม / การ ผลิตลม ความหมาย องค์ประกอบ - หน้าที่

5 การเตรียม ลม การกระทำต่อลมหรือ อากาศที่สภาพปกติให้ เป็นลมอัดที่มีสภาพไม่ ปกติ ความดัน (PRESSURE) ความชื้น - ฝุ่นละออง (HUMILITY) อุณหภูมิ (TEMPERATURE)

6 องค์ประกอบ เครื่องอัดลม (COMPRESSOR) เครื่องระบายความร้อน (AFTER COOLER) เครื่องทำอากาศแห้ง และกรอง (AIR DRYER AND FILTER)

7 เครื่องอัดลม (COMPRESS OR) ส่วนประกอบ - หน้าที่ ชนิดหรือประเภท การเลือกใช้งาน วาล์วระบายน้ำทิ้ง วาล์วนิรภัย ถังลมอัด เกจวัดความดัน เกจวัดอุณหภูมิ วาล์วเปิดปิด ท่อลมเข้า

8 เครื่องระบาย ความร้อน (AFTER COOLER) หน้าที่ = เพื่อระบายความร้อนให้ ลมอัด ป้องกันความเสียหายจาก ความร้อน ชนิดหรือประเภท = 2 แบบ (1). แบบใช้พัดลมเป่า (2). แบบใช น้ำหล่อเย็น การทำงาน

9 ชนิดของเครื่อง ระบายความร้อน (AFTER COOLER)

10 การทำงานเครื่องระบาย ความร้อน (AIR COOLER)

11 การทำงานเครื่องระบาย ความร้อน (WATER COOLER)

12 เครื่องทำ อากาศแห้ง (AIR DRYER) หน้าที่ = เป็นอุปกรณ์กำจัด ความชื้นในลมอัด เพื่อป้องกันการ เกิดน้ำภายในระบบ ชนิดหรือประเภทมีอยู่ 2 ประเภท (1). ชนิดใช้สารเคมี / สารดูดความ ร้อน (2). ชนิดใช้ความเย็น การทำงาน

13 เครื่องทำอากาศแห้ง (AIR DRYERS) แบบใช้สารดูดซึม

14 เครื่องทำอากาศแห้ง (AIR DRYERS) แบบใช้สารดูดซึม 2 ห้อง

15 เครื่องทำอากาศแห้ง (AIR DRYERS) แบบใช้เครื่องทำความ เย็น

16 เครื่องกรองอากาศ ( ท่อเมน ) (AIR FILTER) หน้าที่ = กรองฝุ่นละอองและดัก แยกน้ำออกจากลมอัด ชนิดหรือประเภท (1). แบ่งตาม ชนิดของไส้กรอง (2). แบ่งตาม โครงสร้าง - ส่วนประกอบ การทำงาน

17 เครื่องกรองอากาศ ( ท่อเมน ) (AIR FILTER)

18

19 การใช้ลมอัด (Consumption System)

20 การใช้ลมอัด - การ เดินท่อเมน (Consumption System) การเดินท่อเมนหลีกเลี้ยงการใช้ ข้อต่อโค้ง ข้องอซึ่งเป็นเหตุให้เกิด ความดันคร๊อป การต่อท่อวงจรย่อย ควรต่อใน ลักษณะมุมเอียงบนและติดตั้งตัว ดักน้ำ เพื่อป้องกันน้ำภายในท่อ เมน การเดินท่อเมนให้มีความลาดเอียง 1-2% เพื่อเป็นทางระบายน้ำ ภายในท่อ


ดาวน์โหลด ppt ระบบนิวแมติกส์ นำเสนอโดย,,, นายสุวิทย์ เมืองวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google