งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2556

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ โทรทัศ น์ วิทยุ หลัก วิทยุ ชุมชน หนังสือ พิมพ์ ข่าว เผยแพร่ เว็บไ ซต์ กิจกรรม, นิทรรศการ ฯลฯ

3 ตารางสรุปการประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2556 โทรทั ศน์ วิท ยุ หนังสือ พิมพ์ วิทยุ ชุมชน ข่าว เผยแพร่ อื่น ๆ เว็บไ ซต์ เปอร์เซ็ นต์ ช่อง ทาง ,52 3 1,

4 สรุปการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2556  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 604 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,923 ครั้ง  รวมผลการประชาสัมพันธ์ 4,527 ครั้ง

5 ประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง

6

7

8 ประชาสัมพันธ์ส่วน ภูมิภาค

9

10

11

12 กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ จบการ นำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่ สรุปผลการ ประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google