งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SHARK COMPANY WEBBOARD เว็บบอร์ดความบันเทิง. สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศรัณญ์ จันทร์หา 55160220 2. นายนิติธร ดิษฐาพร 55160335 3. นายภาณุพงศ์ แสนเตชะ 55160340.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SHARK COMPANY WEBBOARD เว็บบอร์ดความบันเทิง. สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศรัณญ์ จันทร์หา 55160220 2. นายนิติธร ดิษฐาพร 55160335 3. นายภาณุพงศ์ แสนเตชะ 55160340."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SHARK COMPANY WEBBOARD เว็บบอร์ดความบันเทิง

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศรัณญ์ จันทร์หา 55160220 2. นายนิติธร ดิษฐาพร 55160335 3. นายภาณุพงศ์ แสนเตชะ 55160340 4. นายเจนบดินทร์ อยู่เป็นสุข 55160418 5. นายพุฒิเมธ ขุนนนท์ 55160532 6. นายอรรถวุธ นาคบุตร 55160543

3 บทนำ แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ทุกอย่างมีการพัฒนาการขึ้นเรื่อย ๆ เทคโนโลยีก็เป็นอีก สิ่งหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้ง ผู้คน ส่วนใหญ่ยังให้ความสนใจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีอีกด้วย โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตที่เป็น ส่วนหนึ่งในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เทคโนโลยีจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนใน ปัจจุบัน สื่อบังเทิงมากมายก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายมาก และมีความหลากหลาย ทำให้ผู้คน มีตัวเลือกที่จะบริโภคสื่อเหล่านี้ และด้วยเนื่องจากความชอบของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน หลายคนก็ต้องการที่จะแสดงความคิดของตนว่าทำไมถึงชอบสื่อเหล่านี้ หรือการวิจารณ์ สื่อต่างๆ ดังนั้น ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะสร้างเว็ปไซต์ที่เป็นเหมือนเป็นสื่อกลางในการ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและอัพเดทข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสื้อบันเทิงต่างๆ

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลบันเทิงต่างๆ 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น 3. เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนา WEBSITE

5 ขอบเขตของโครงงาน - การพัฒนา WEBSITE ใช้ระยะเวลาในการทำงานเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน จนถึง เดือนธันวาคม โดยแบ่งขอบเขตของการ ทำงานได้ดังนี้ - ผู้พัฒนาโปรแกรมจำนวน 6 คน - ผู้ทดสอบระบบการจำนวน 6 คน หรือมากกว่า - ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลบนเว็บ ANGSILA.INFORMATICS.BUU.AC.TH

6 REQUIREMENT BUSINESS REQUIREMENTS - พัฒนาเว็บจัดอันดับความบันเทิง มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลต่างๆ และ เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความบันเทิงต่างๆ - เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาเว็บไซต์ - ในส่วนของเว็บเพจ จะมีหน้าชี้แจงข่าวสารต่างๆ และมีส่วนของเว็บบอร์ดไว้สำหรับ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ใช้ได้ - ในการใช้งานเพื่อแสดงความคิดเห็นในเว็บบอร์ด ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบจึงจะสามารถใช้งานได้ - พัฒนาโดยภาษา HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP, SQL, JQUERY

7 USER REQUIREMENTS - ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานเว็บบอร์ดได้ จำแนกเป็น 3 ประเภท คือ ผู้ดูแล (ADMIN) ผู้ใช้งาน (USER) และ ผู้เยี่ยมชม (GUEST) - การใช้งานแบ่งตามประเภทของผู้ใช้งาน 1. ผู้ใช้งาน (USER) สามารถทำการเข้าไปอ่านกระทู้ ตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็นในกระทู้ได้ เป็นผู้ใช้งานที่เข้ามาเพื่อสร้างสังคมออนไลน์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ 2. ผู้ดูแล (ADMIN) สามารถใช้งานได้เหมือน ผู้ใช้งาน (USER) แต่มีความสามารถในการแก้ไข กระทู้ได้ทั้งหมด สามารถจัดการหน้าเว็บต่างๆได้ เป็นผู้ใช้ที่ถูกตั้งมาเพื่อรับผิดชอบส่วนต่างๆในระบบ จัดการให้มีความเรียบร้อย 3. ผู้เยี่ยมชม (GUEST) สามารถเข้าหน้าเว็บได้เพียงอย่างเดียว เป็นเพียงการเข้ามาหาข้อมูล ต่างๆแค่นั้น ไม่ได้ต้องการแลกเปลี่ยนสิ่งใด

8 - ระบบสามารถใช้งานได้บนทุก WEB BROWSER - จำเป็นต้องต่อเน็ต - ในการใช้งาน ผู้ใช้จำเป็นต้องทำการสมัครสมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อน หลังจากนั้นจะสามารถใช้งานระบบเว็บบอร์ดได้ทุกอย่างคือ อ่านกระทู้ ตั้ง กระทู้ ตอบกระทู้ แต่ถ้าไม่เข้าสู่ระบบจะสามารถใช้งานได้เพียงเข้าดู ข่าวสารบนโฮมเพจเท่านั้น

9 FUNTIONAL REQUIREMENT -INPUT / OUTPUT 1. ระบบมีการกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อสมัครสมาชิกผ่านหน้า REGISTER 2. หากมีการใช้รูปภาพ สามารถอัพโหลดรูปภาพลงใน WEBBOARD ได้ และมีการจำกัดขนาดของรูปที่สามารถลงได้

10 -PROCESSING 1. ระบบมีการยืนยันตัวตนผู้ใช้ AUTHENTICATION 2. ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ผ่านกระทู้ 3. ผู้ใช้ระบบต้องมีการ LOGIN เพื่อเข้าใช้งานเว็บบอร์ด 4. ระบบมีใช้เวลาในการประมวลการโพสต์ไม่นาน -ERROR HANDLING 1. ระบบมีการแจ้งเตือนเมื่อกรอกข้อมูลผิดพลาด

11 NON-FUNTIONAL REQUIREMENT - ระบบต้องออนไลน์ได้ - ระบบใช้ได้ในทุก WEB BROWSER - ระบบใช้งานง่าย - ระบบมีความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

12 สรุปผล จากการจัดทำโครงงานกลุ่มพวกเราพบว่า การทำเว็บบอร์ด จะเห็น ได้ว่าผู้ใช้จะมีความสำคัญกับระบบที่สุด เนื่องจากในการใช้บริการ ผู้ใช้ ต้องการระบบที่ให้บริการได้สมบูรณ์พร้อมและมีความสะดวกรวดเร็วใน การทำงาน มีความถูกต้องในการส่งข้อมูลต่างๆ ปัญหาที่ยังต้องแก้ไข คือ ยังไม่สามารถแก้ไขข้อความที่ได้ทำการ แสดงความคิดเห็นลงไปได้ และลิงค์แสดงคลิปวิดีโอยังมีบัคไม่แสดงชื่อข้อมูลของคลิปอยู่ แต่ยัง สามารถเชื่อมต่อไปที่คลิปวิดีโอนั้นๆได้

13 ข้อเสนอแนะ ในการตั้งกระทู้และการแสดงความคิดเห็นควรแสดงให้เห็นถึงการ สร้างสังคมดีๆในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมถึงเรื่องลิขสิทธ์ ข้อมูลต่างๆ เพื่อทำให้เว็บบอร์ดน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น

14


ดาวน์โหลด ppt SHARK COMPANY WEBBOARD เว็บบอร์ดความบันเทิง. สมาชิกในกลุ่ม 1. นายศรัณญ์ จันทร์หา 55160220 2. นายนิติธร ดิษฐาพร 55160335 3. นายภาณุพงศ์ แสนเตชะ 55160340.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google