งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เนื่องในปัจจุบันมีความต้องการสืบค้น ข้อมูล, ซอร์ฟแวร์, มัลติมีเดีย, สื่อการ เรียนรู้ ค้นหาข้อมูลจากทางสื่ออื่น ๆ เป็นการลำบาก จึงได้จัดทำเว็บสำหรับ การแบ่งปันข้อมูลและสื่อต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เนื่องในปัจจุบันมีความต้องการสืบค้น ข้อมูล, ซอร์ฟแวร์, มัลติมีเดีย, สื่อการ เรียนรู้ ค้นหาข้อมูลจากทางสื่ออื่น ๆ เป็นการลำบาก จึงได้จัดทำเว็บสำหรับ การแบ่งปันข้อมูลและสื่อต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เนื่องในปัจจุบันมีความต้องการสืบค้น ข้อมูล, ซอร์ฟแวร์, มัลติมีเดีย, สื่อการ เรียนรู้ ค้นหาข้อมูลจากทางสื่ออื่น ๆ เป็นการลำบาก จึงได้จัดทำเว็บสำหรับ การแบ่งปันข้อมูลและสื่อต่างๆ ไว้สำหรับ แบ่งปันกัน

3 1. เพื่อให้ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้ศึกษาการ เขียนโปรแกรม และการจัดการฐานข้อมูล 2. เพื่อสร้างช่องทางในการแบ่งปันข้อมูล 3. พัฒนาความรู้ ความสามารถ

4 ส่วนผู้ดูแลระบบ จัดการระบบสมาชิก จัดการไฟล์ข้อมูลของทางสมาชิกที่อัพ โหลด จัดการข้อมูลและดูแลความประพฤติของ User ส่วนสมาชิก มีการ Login เข้าสู่ระบบ จัดการข้อมูลส่วนตัว และไฟล์ที่อัพโหลด ส่วนบุคคลทั่วไป สามารถสมัครสมาชิกเพื่อการใช้งานในส่วน ต่างๆ

5 1. สามารถนำโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ได้ จริง 2. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในภายภาค หน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6

7 - Server : angsila.buu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt เนื่องในปัจจุบันมีความต้องการสืบค้น ข้อมูล, ซอร์ฟแวร์, มัลติมีเดีย, สื่อการ เรียนรู้ ค้นหาข้อมูลจากทางสื่ออื่น ๆ เป็นการลำบาก จึงได้จัดทำเว็บสำหรับ การแบ่งปันข้อมูลและสื่อต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google