งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

2 ขั้นตอนการทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
1. เขียนรายละเอียดของผู้สมัครได้ที่โต๊ะเคาท์เตอร์ในห้องสมุด ซึ่งจะมี ข้อมูลที่ต้องกรอก ดังนี้ 1.1. ชื่อ-สกุล 1.2. ชั้น เลขที่ ที่อยู่ 1.5. เบอร์โทร 1.6. รูปถ่าย 3 รูป 1.7. รหัสผ่าน (สามารถนำรหัสผ่านไปสืบค้นหนังสือหรือตรวจสอบสถานะทางการยืมของสมาชิกได้)

3 2. เมื่อเขียนรายละเอียดบัตรเสร็จ ให้ติดต่อ บรรณารักษ์ บรรณารักษ์จะทำการลงระบบสมาชิก เมื่อลงระบบเสร็จเรียบร้อย จะได้บัตรสมาชิกดังนี้ คือ บัตรสมาชิกที่ยืมด้วยระบบบาร์โค๊ต

4 3. เมื่อบัตรสมาชิกเกิดการสูญหาย ให้ รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อทำ บัตรใหม่ 4. หากบัตรสมาชิกสูญหายเกิน 2 ครั้ง ทางห้องสมุด จะคิดค่าทำบัตรสมาชิก 10 บาท

5 การยืมหนังสือในห้องสมุด

6 ขั้นตอนการยืมหนังสือในห้องสมุด
1. ยื่นบัตรสมาชิกทุกครั้งหากต้องการ ยืมหนังสือ 2. หากสมาชิกต้องการสืบค้นหนังสือ ต้องปฏิบัติ ดังนี้ พิมพ์ชื่อหนังสือ 2 1 เข้าไปใน แล้วพิมพ์ว่า ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”

7 จะปรากฏรายละเอียดหนังสือ ดังนี้
3 คลิ๊กดูรายละเอียดหนังสือแบบเต็มๆ จะปรากฏรายละเอียดหนังสือ ดังนี้

8 จะปรากฏรายละเอียดทั้งหมดของหนังสือ

9 หนังสือเล่มนี้จะอยู่หมวด 500
หนังสือเล่มนี้จะอยู่หมวด 500 ดังนั้น ก็จะต้องไปดูที่ตู้หนังสือหมวด 500 ซึ่งก็คือ หมวด วิทยาศาสตร์ นั้นเอง

10 3. เมื่อได้หนังสือที่ต้องการแล้ว ก็ไปยืมหนังสือได้ที่เคาท์เตอร์ ยืม-คืน และนำบัตรห้องสมุดไปยื่นพร้อมหนังสือ หมายเหตุ - ไม่มีบัตรไม่สามารถยืมหนังสือได้ - ไม่สามารถนำบัตรของผู้อื่นมายืมได้ - ต้องเป็นบตรของตัวเองเท่านั้น

11 3. จำนวนการยืมหนังสือ 4. หากมีข้อสงสัย ให้สอบถาม บรรณารักษ์
ประเภทสมาชิก จำนวนการยืม ค่าปรับ ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ 7 เล่ม/1 สัปดาห์ เล่มละ 5 บาท นักเรียน 5 เล่ม / 3 วัน เล่มละ 3 บาท

12 สีติดแถบสันหนังสือ     000 เบ็ตเตล็ดหรือความรู้ทั่วไป (Generalities)      100 ปรัชญา (Philosophy)      200 ศาสนา (Religion)      300 สังคมศาสตร์ (Social sciences)      400 ภาษาศาสตร์ (Language)      500 วิทยาศาสตร์ (Science)      600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์ หรือเทคโนโลยี (Technology)      700 ศิลปกรรมและการบันเทิง (Arts and recreation)      800 วรรณคดี (Literature)      900 ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ (History and geography)  มุมอาเชียน

13 สัญลักษณ์หนังสือ หากหนังสือเล่มใดที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ให้ถือว่าสามารถยืมหนังสือเล่มนั้นนั้นได้ หากไม่มีสัญลักษณ์ ไม่สามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านที่บ้านได้ แต่สามารถอ่านได้ในห้องสมุดเท่านั้น หากเล่มไหนไม่แน่ใจว่าสามารถยืมได้หรือไม่ ให้สอบถาม เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

14

15

16

17

18

19

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google