งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โบนัสขยายงานรับ ตลอด ตำแห น่ ง SME Gen 1 50 % Gen 2 --10 % Gen 3 --10 % Gen 4 --10 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โบนัสขยายงานรับ ตลอด ตำแห น่ ง SME Gen 1 50 % Gen 2 --10 % Gen 3 --10 % Gen 4 --10 %"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6 โบนัสขยายงานรับ ตลอด ตำแห น่ ง SME Gen 1 50 % Gen 2 --10 % Gen 3 --10 % Gen 4 --10 %

7

8 จากรายได้ทีมแข็ง (Strong Team) ตำแห น่ ง SME Gen 1 15 0% Gen 2 -50 % Gen 3 --20 % Gen 4 --20 % Gen 5 --20 % Gen 6 --20 % Gen 7 --20 %

9 Gen รายได้ทีม แข็ง ของลูกทีม 100% % รายได้ จำนวน ทีมงาน สมาชิก รายได้รวม Gen 1 1,500, 000 150 % 2,250, 000 24,500,00 0 Gen 2 1,500, 000 50%750,0 00 43,000,00 0 Gen 3 1,500, 000 20%300,0 00 82,400,00 0 Gen 4 1,500, 000 20%300,0 00 164,800,00 0 Gen 5 1,500, 000 20%300,0 00 329,600,00 0 Gen 6 1,500, 000 20%300,0 00 6419,200,0 00 Gen 7 1,500, 000 20%300,0 00 12838,400,0 00 รวม 300 % 4,500,000 25681,900, 000

10

11

12 3. ลงมือทำอย่างจริงจัง 1 – 2 ปี - เรียนรู้ ฝึกซ้อม งานพื้นฐานที่สำคัญ ( 1. บัญชีรายชื่อ, 2. เชิญ / นัดหมาย, 3.STP, 4. การติดตามผล ) - ปรึกษาวิเคราะห์และวางแผนงานกับผู้แนะนำหรืออัพไลน์ - แนะนำผู้มุ่งหวัง 3 ครั้งแรก ภายใน 7 วันโดยขอให้ผู้แนะนำหรือ อัพไลน์เป็นคนช่วยเหลือ 2. พาตัวเองเข้าระบบ - เข้าเรียนรู้หลักสูตร Power Am ทันที - ติดตามข้อมูลทาง www.ap99999.com ทุกครั้ง www.ap99999.com - เข้าร่วมการประชุมประจำสัปดาห์ทุกครั้ง - เข้าร่วม The Am Rich ทันที / ครั้งถัดไป 1. สมัครสมาชิก - กรอกใบสมัครให้เรียบร้อย ยื่นสมัครหน้าเคาท์เตอร์ หรือ Online สำคัญคือ สุดท้ายคุณต้องได้ User ID และ Password - เปิดศูนย์ธุรกิจ เพื่อความสำเร็จที่รวดเร็ว E

13


ดาวน์โหลด ppt โบนัสขยายงานรับ ตลอด ตำแห น่ ง SME Gen 1 50 % Gen 2 --10 % Gen 3 --10 % Gen 4 --10 %

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google