งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 http://www.eppo.go.th - 0 -

2 http://www.eppo.go.th การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118 รวมในประเทศ18,06618,11117,9801,470 นำเข้าถ่านหิน18,40417,32820,8811,320 รวมทั้งประเทศ36,47035,43938,8612,790 - 1 - หน่วย : พันตัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการจัดหา ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์* ผลิต ในประเทศ 53%

3 http://www.eppo.go.th การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* ผลิตไฟฟ้า 9,005.89,048.29,506.6697.3 อุตสาหกรรม 7,400.86,797.58,390.4765.3 รวม 16,406.615,845.717,897.01,462.6 2555255625572558* ผลิตไฟฟ้า 54.957.153.147.7 อุตสาหกรรม 45.142.946.952.3 รวม 100 - 2 - สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ หน่วย : Ktoe หน่วย: % * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการใช้ ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์*


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google