งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

- 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "- 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ * แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761, รวมในประเทศ18,06618,11117,9801,470 นำเข้าถ่านหิน18,40417,32820,8811,320 รวมทั้งประเทศ36,47035,43938,8612, หน่วย : พันตัน * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการจัดหา ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์* ผลิต ในประเทศ 53%

3 การใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ * ผลิตไฟฟ้า 9,005.89,048.29, อุตสาหกรรม 7,400.86,797.58, รวม 16, , ,897.01, * ผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม รวม สัดส่วนการใช้ถ่านหิน/ลิกไนต์ หน่วย : Ktoe หน่วย: % * ข้อมูลเดือน ม. ค. สัดส่วนการใช้ ถ่านหินนำเข้า/ลิกไนต์*


ดาวน์โหลด ppt - 0 -. การจัดหาถ่านหิน/ลิกไนต์ 2555255625572558* แม่เมาะ (กฟผ.)16,59017,07217,0791,352 อื่นๆ1,4761,039901118.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google