งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

( อาคาร 1) ป พิเศษ สร้างเมื่อ พ. ศ. 2506 งบบริจาค 10,000 บาท เพิ่มเติม พ. ศ. 2513 งบประมาณ 30,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "( อาคาร 1) ป พิเศษ สร้างเมื่อ พ. ศ. 2506 งบบริจาค 10,000 บาท เพิ่มเติม พ. ศ. 2513 งบประมาณ 30,000 บาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ( อาคาร 1) ป พิเศษ สร้างเมื่อ พ. ศ. 2506 งบบริจาค 10,000 บาท เพิ่มเติม พ. ศ. 2513 งบประมาณ 30,000 บาท

4 ( อาคาร 2) ป 1 ก สร้าง พ. ศ.2518 งบประมาณ 180,000 บาท

5 ( อาคาร 3) สปช. 105 / 29 สร้างเมื่อ พ. ศ.2545 งบประมาณ 1,684,000 บาท

6 อาคารเอนกประสงค์แบบ สปช 202/2506 สร้างเมื่อ พ. ศ. 2528 งบประมาณ 240,000 บาท

7 ส้วม 1 หลัง แบบ สปช 604/45 ขนาด 4 ที่นั่ง สร้าง พ. ศ. 2552 งบประมาณ 242,000 บาท

8 รั้วโรงเรียน แบบ คสล. สร้าง พ. ศ.2550 งบประมาณ 744,700 บาท

9 โครงการเด่นของโรงเรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

10


ดาวน์โหลด ppt ( อาคาร 1) ป พิเศษ สร้างเมื่อ พ. ศ. 2506 งบบริจาค 10,000 บาท เพิ่มเติม พ. ศ. 2513 งบประมาณ 30,000 บาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google