งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ virus ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดย ครูดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ virus ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดย ครูดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ virus ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดย ครูดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง

2 ไวรัสคืออะไร คืออะไรนะ 1 เชื้อ โรค ??? 2 ซอฟต์แว ร์ชนิด หนึ่ง ??? 3 อาวุธ ชีวภาพ ???

3 โปรแกรมชนิดหนึ่งที่มี ความสามารถในการสำเนา ตัวเองเข้าไปติดอยู่ในระบบ คอมพิวเตอร์ได้และถ้ามี โอกาสก็สามารถแทรกเข้า ไประบาดในระบบ คอมพิวเตอร์อื่น ๆ ไวรัส คือ

4 ซึ่งอาจเกิดจากการนำเอา ดิสก์ แฟลช์ไดร์ฟ ที่ติด ไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปใช้ อีกเครื่องหนึ่ง หรืออาจผ่าน ระบบเครือข่ายหรือ ระบบสื่อสารข้อมูลไวรัสก็ อาจแพร่ระบาดได้เช่นกัน ไวรัส คือ

5 ซึ่งจะเข้าไปสร้างความ รำคาญ ทำให้เครื่อง คอมพิวเตอร์ช้า ทำให้ ระบบปฏิบัติการล่ม ใช้ งาน โปรแกรมต่างๆ ไม่ได้ ไวรัส คือ

6 การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ 1. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้ เหมาะสมกับงาน 2. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้ เหมาะสมกับทรัพยากร 3. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้ เหมาะสมกับงบประมาณ 4. การเลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่ ละเมิดลิขสิทธิ์


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ virus ไวรัสคอมพิวเตอร์ โดย ครูดลลดา สังฆสุวรรณ โรงเรียนสงวนหญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google