งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 2  Malware = virus worm Trojan Spam Mail  ส สร้างความเสียหายข้อมูล + ลด ประสิทธิภาพ Network  ห หน้าที่ผู้ดูแลระบบ / เราดูแลเอง ?  ใ ใช้ Hardware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 2  Malware = virus worm Trojan Spam Mail  ส สร้างความเสียหายข้อมูล + ลด ประสิทธิภาพ Network  ห หน้าที่ผู้ดูแลระบบ / เราดูแลเอง ?  ใ ใช้ Hardware."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1

3 2  Malware = virus worm Trojan Spam Mail  ส สร้างความเสียหายข้อมูล + ลด ประสิทธิภาพ Network  ห หน้าที่ผู้ดูแลระบบ / เราดูแลเอง ?  ใ ใช้ Hardware / Software การดูแลรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์

4 3 Malware  ไวรัส  หนอน อินเทอร์เน็ต  โทรจัน  Spam Mail

5 4 ส่วนแรกแสดงชื่อตระกูลของไวรัส (Family_Names) ส่วนชื่อของไวรัส (Group_Name) ส่วนของ (Variant) ส่วนท้าย (Tail) ชื่อไวรัสบอกอะไรได้บ้าง

6 5 ไวรัส ไวรัส (Viruses) หนอน หนอน (Worms) โทรจัน โทรจัน (Trojan) ข่าวไวรัสหลอกลวง ข่าวไวรัสหลอกลวง (Hoax)

7 6 คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภท หนึ่งที่ถูกออกแบบมาให้แพร่กระจาย ตัวเองอย่างรวดเร็วไปยังทุกไฟล์ ภายในคอมพิวเตอร์ หรืออาจทำให้ ไฟล์เอกสารติดเชื้ออย่างช้า ๆ แต่ไวรัสไม่สามารถแพร่กระจาย จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ ด้วยตัวมันเอง โดยทั่วไปเกิดจากผู้ใช้ เป็นผู้นำไวรัสจากเครื่องหนึ่งไปยังอีก เครื่องหนึ่งเอง

8 7 คล้ายกับไวรัสคอมพิวเตอร์ แต่ อาศัยพฤติกรรม การทำงานของมนุษย์ยุคไอที ในการ แพร่กระจายตัวเอง ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น Worms เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออก แบบมาให้สามารถแพร่กระจายตัวเอง จากเครื่องหนึ่งไป ยังอีกเครื่องหนึ่ง โดยอาศัยระบบ เน็ตเวิร์ค (E-mail) การแพร่กระจายสามารถทำได้ด้วย ตัวเอง และแพร่กระจาย อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งทำความเสียหาย รุนแรงกว่าไวรัสมาก

9 8 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบ มาให้แฝงตัวเองเข้าไปในระบบและจะ ทำงานโดยการดักจับเอารหัสผ่านเข้าสู่ ระบบต่าง ๆ และส่งกลับไปยังผู้ประสงค์ ร้ายเพื่อเข้าใช้หรือโจมตีระบบในภายหลัง โทรจันต่างจากไวรัสและหนอน คือ ไม่สามารถทำสำเนาตัวเองและ แพร่กระจายตัวเองได้ ต้องอาศัยตัวกลาง ซึ่งอาจเป็นโปรแกรมต่าง ๆ จดหมาย หรือ การโหลดไฟล์

10 9 ไวรัสหลอกลวงพวกนี้จะมาในรูปของ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งข้อความต่อ ๆ กันไปผ่านทางโปรแกรมรับส่งข้อความ หรือห้องสนทนาต่าง ๆ สามารถสร้าง ความวุ่นวายได้มากน้อยขึ้นกับเทคนิค และจิตวิทยาของผู้สร้างข่าว ส่วนใหญ่จะมีหัวข้อชวนเชื่อ อ้าง แหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเพื่อสร้างความ มั่นใจ ผู้รับจะส่งต่อไปยังเพื่อนสนิทหรือ คนคุ้นเคย ผู้รับก็จะทำตัวเป็นผู้ส่งต่อไป อีกหลาย ๆทอด

11 10 1. เมื่อมีการบู๊ตระบบแล้ว ระบบไม่ สามารถบู๊ตได้ ตามปกติ 2. เปิดเครื่องแล้ว จอมืดเป็น เวลานาน ( รีเซ็ตแล้วก็ไม่ทำงาน ) 3. เมื่อมีการบู๊ตและเข้าสู่ระบบ ระหว่างรอวินโดว์ ปรากฏข้อความที่ไม่คุ้นเคย ปรากฏขึ้นมา 4. ไฟล์ Autoexec.bat ถูกแก้ไขใหม่

12 11 โปรแกรมที่แอบเข้ามา ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผู้ใช้อาจไม่ได้เจตนา ซึ่ง อาจจะมากับโฆษณาสินค้า หรือ บริการบนอินเทอร์เน็ต เป็นผล ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เกิด ปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัว สปายแวร์ ?


ดาวน์โหลด ppt 1 2  Malware = virus worm Trojan Spam Mail  ส สร้างความเสียหายข้อมูล + ลด ประสิทธิภาพ Network  ห หน้าที่ผู้ดูแลระบบ / เราดูแลเอง ?  ใ ใช้ Hardware.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google