งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ
วิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ ตีวงปัญหาให้แคบ ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้องออก มุ่งตรงสู่การแก้ปัญหา

2 ปัญหาที่เกิดจาก HW ชำรุดจากอุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน
ชำรุดเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี ชำรุดเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือประมาท ชำรุดเกิดจากความต้องการของผู้ใช้

3 ปัญหาที่เกิดจาก SW หมดอายุการใช้งาน ใช้งานไม่ถูกวิธี
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือประมาท ไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบกพร่อง

4 วิเคราะห์อาการเสียจากเสียง Beep
สั้น 1 ครั้ง เครื่องทำงานปกติ สั้น 1 ครั้ง แสดงข้อความบอกอุปกรณ์มีปัญหา สั้น 1 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง เมนบอร์ด ยาว 1 ครั้ง สั้น 3 ครั้ง ไม่ขึ้นภาพ vga เสีย ,เสียบไม่แน่น ยาว ติดกันต่อเนื่อง ไม่ขึ้นภาพ ram เสีย , ไม่แน่น


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google