งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ 1. วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี ระบบ 2. ตีวงปัญหาให้แคบ 3. ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง ออก 4. มุ่งตรงสู่การแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ 1. วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี ระบบ 2. ตีวงปัญหาให้แคบ 3. ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง ออก 4. มุ่งตรงสู่การแก้ปัญหา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ 1. วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี ระบบ 2. ตีวงปัญหาให้แคบ 3. ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง ออก 4. มุ่งตรงสู่การแก้ปัญหา

2 ปัญหาที่เกิดจาก HW 1. ชำรุดจากอุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน 2. ชำรุดเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี 3. ชำรุดเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือประมาท 4. ชำรุดเกิดจากความต้องการของผู้ใช้

3 ปัญหาที่เกิดจาก SW 1. หมดอายุการใช้งาน 2. ใช้งานไม่ถูกวิธี 3. รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือประมาท 4. ไวรัสคอมพิวเตอร์ 5. โปรแกรมบกพร่อง

4 วิเคราะห์อาการเสียจากเสียง Beep สั้น 1 ครั้งเครื่องทำงานปกติ สั้น 1 ครั้งแสดงข้อความบอกอุปกรณ์มีปัญหา สั้น 1 ครั้ง ยาว 1 ครั้งเมนบอร์ด ยาว 1 ครั้ง สั้น 3 ครั้งไม่ขึ้นภาพ vga เสีย, เสียบไม่แน่น ยาว ติดกันต่อเนื่องไม่ขึ้นภาพ ram เสีย, ไม่แน่น


ดาวน์โหลด ppt วิเคราะห์ปัญหาคอมแบบมืออาชีพ 1. วิเคราะห์ปัญหาอย่างมี ระบบ 2. ตีวงปัญหาให้แคบ 3. ตัดประเด็นที่ไม่เกี่ยวข้อง ออก 4. มุ่งตรงสู่การแก้ปัญหา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google