งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2554

2 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม ( วันที่ 21 ธ. ค.53. – 20 ม. ค.54)

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน มกราคม ( วันที่ 21 ธ. ค.53 – 20 ม. ค.54)

4 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน มกราคม ( วันที่ 21 ธ. ค.53 – 20 ม. ค.54)

5 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service ) ประจำเดือน มกราคม ( วันที่ 21 ธ. ค.53 – 20 ม. ค.54)

6 ตารางแสดงรายละเอียดการ เคลื่อนย้ายสัตว์แต่ละชนิด เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

7 ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายโค เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

8 ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายกระบือ เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

9 ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายสุกร เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

10 ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายไก่ เข้า - ออก จังหวัดพิจิตร

11 ตารางแสดงการเคลื่อนย้ายเป็ด เข้าออก จังหวัดพิจิตร

12 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน มกราคม ( วันที่ 21 ธ. ค.53-20 ม. ค.54) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม

13 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจ สัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนมกราคม 2554 ( วันที่ 21 ธ. ค.53 - 20 ม. ค.54) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบนรถยนต์ บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าวและประชาสัมพันธ์ เข้าพื้นที่ อำเภอวชิรบารมี ให้ความรู้เรื่องโรค PRRS และห้าม เคลื่อนย้ายสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้ประชาชน รับประทานเนื้อสุกรที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ตลอดจนให้ พ่อค้ามาจดทะเบียนค้าสัตว์และซากสัตว์ ( ร.10) ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

14 ภาพการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคครั้งล่าสุด โดยทาง ด่านฯได้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ โดย ออกฉีดพ่นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง

15 ภาพการฉีดพ่นน้ำยา ฆ่าเชื้อโรค

16 ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ขอจบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google