งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2553

2 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายสัตว์ เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม ( วันที่ 21 พ. ย. – 20 ธ. ค.53)

3 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายซาก เข้า – ออก จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม ( วันที่ 21 พ. ย. – 20 ธ. ค.53)

4 รายงานสัตว์ผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E- Service) ประจำเดือน ธันวาคม ( วันที่ 21 พ. ย. – 20 ธ. ค.53)

5 รายงานซากผ่านด่านพิจิตร ( จุดตรวจ E-Service ) ประจำเดือน ธันวาคม ( วันที่ 21 พ. ย. – 20 ธ. ค.53)

6 รายงานการจับกุมผู้กระทำผิด พ. ร. บ. โรคระบาด สัตว์ พ. ศ. 2499 (2542) ประจำเดือน ธันวาคม ( วันที่ 21 พ. ย.-20 ธ. ค.53) เดือนนี้ไม่มีผลการจับกุม

7 สถานการณ์ภาวะโรคระบาดสัตว์ จากการตรวจ สัตว์ผ่านจุดตรวจพิจิตรและออกตรวจสอบหาข่าว ภายในจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2553 ( วันที่ 21 พ. ย. - 20 ธ. ค.53) จุดตรวจสัตว์วังงิ้ว ไม่พบวิการของโรคบน รถยนต์บรรทุก ชุดออกตรวจสอบหาข่าว ไม่พบการระบาด ของโรคในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt สรุปรายงานการเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์ ของด่านกักกันสัตว์พิจิตร ประจำเดือน ธันวาคม 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google