งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นาย กฤษฎา อ่องเภา นาย พงศ์พิพัฒน์ เขียวตอง นาย ธีระพงษ์ มีสี คณะวิทยทศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นาย กฤษฎา อ่องเภา นาย พงศ์พิพัฒน์ เขียวตอง นาย ธีระพงษ์ มีสี คณะวิทยทศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นาย กฤษฎา อ่องเภา นาย พงศ์พิพัฒน์ เขียวตอง นาย ธีระพงษ์ มีสี คณะวิทยทศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 1

2 ประวัติขิงบึงสีไฟ บึงสีไฟเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่ อยู่ในจังหวัดพิจิตร ซึงมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับที่ 3-5 ของประเทศไทย โดยมีเนื้อที่ 5,390 ไร่ ซึ่งลดลงมา จากการสร้างเขื่อน สิริกิติ์ ซึ่งแต่ เดิมบึงจะมีเนื่อที่มากกว่า 10,000 ไร่

3 บึงสีไฟในปัจจุบัน บึงสีไฟในปัจจุบันเป็นสถานที่ ทองเที่ยว ซึ่งมี บ่อจระเข้ ศาลา เก้าเหลี่ยม และห้องประชุมรูป จระเข้ ( ชาละวัล ) เป็นต้น เป็นสถานที่เพราะพันธ์สัตว์น้ำ

4 บรรยากาศในบึงสีไฟ

5 ศาลาเก้าเหลี่ยม

6 บ่อจระเข้


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นาย กฤษฎา อ่องเภา นาย พงศ์พิพัฒน์ เขียวตอง นาย ธีระพงษ์ มีสี คณะวิทยทศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google