งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. นักเรียนหาผล คูณเศษส่วนได้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. อธิบายผลที่เกิดจากการคูณ เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณเศษส่วน ดำเนินการโดย นำเศษคูณกันเป็นเศษของผลคูณ ส่วนคูณกันเป็นส่วนของผลคูณ × a b = a × c b × d c d คำตอบต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

4 × 9 7 เช่น × = = เช่น × = × = ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน (3×2)+1 × 3

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา = 1 วิธีทำ × = × × ×17×1 4 × = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ × × ×31×3 2 × (- ) -= คำตอบเป็น เศษส่วนอย่างต่ำ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ × × × × (- ) = 2 คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา == วิธีทำ × 5 6 × - × (- ) คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 1 2

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.6 ก หน้า 63,64 ข้อ 1 ถึง ข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google