งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

2 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล 1. นักเรียนหาผล คูณเศษส่วนได้ ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง 2. อธิบายผลที่เกิดจากการคูณ เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณเศษส่วน ดำเนินการโดย นำเศษคูณกันเป็นเศษของผลคูณ ส่วนคูณกันเป็นส่วนของผลคูณ × a b = a × c b × d c d คำตอบต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

4 1 7 3 17 × 9 7 เช่น × = = เช่น × = 3 1 2 × = ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน 3 1 9 7 3 7 3 1 3 3 (3×2)+1 × 3

5 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา = 1 วิธีทำ × 7 1212 3 4 = × 7 1212 3 4 × 7 1212 3 4 7×17×1 4 × 4 7 1616 4 = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

6 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ × 5 8 1212 25 - × 5 8 1212 1×31×3 2 × 5 3 10 (- ) -= 5 2 3 คำตอบเป็น เศษส่วนอย่างต่ำ

7 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา 1 = วิธีทำ × 3 10101 6 × 3 1010 1 6 1 × 11 10 ×2 1 20 - - (- ) = 2 คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

8 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ตัวอย่างจงหา == วิธีทำ × 5 6 × - × 5 6 3 1 5 6 5 2 3 3 (- ) คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ 1 2

9 ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล แบบฝึกหัด 1.6 ก หน้า 63,64 ข้อ 1 ถึง ข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล การคูณ เศษส่วน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คณิตศาสตร์ ( ค 31101)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google