งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล
คณิตศาสตร์ (ค 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การคูณเศษส่วน สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. นักเรียนหาผลคูณเศษส่วนได้ 2. อธิบายผลที่เกิดจากการคูณ เศษส่วนได้อย่างมีเหตุผล

3 การคูณเศษส่วนดำเนินการโดย นำเศษคูณกันเป็นเศษของผลคูณ
ส่วนคูณกันเป็นส่วนของผลคูณ a b c d a c × × = b × d คำตอบต้องเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

4 ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน
เช่น 7 1 7 1 7 × × = = 3 3 3 3 9 × ถ้าเป็นจำนวนคละทำให้เป็น เศษส่วนเกินก่อน (3×2)+1 3 1 2 7 3 1 3 1 9 7 เช่น = = × × 3

5 7 12 3 4 7 12 3 4 7 12 3 4 7 × 1 4 × 4 7 16 ตัวอย่าง จงหา × 1 วิธีทำ ×
= × 4 7 × 1 4 × 4 7 16 = = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

6 5 8 12 25 5 8 12 25 1 × 3 2 × 5 3 10 ตัวอย่าง จงหา (- ) × 1 3 วิธีทำ
(- ) × 1 3 5 8 12 25 วิธีทำ ( ) × 5 2 1 × 3 2 × 5 3 10 = - - = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

7 3 10 11 6 3 10 11 6 11 20 1×11 10 ×2 ตัวอย่าง จงหา - × (- ) 1 วิธีทำ -
( ) 1 3 10 11 6 วิธีทำ - × ( ) 2 11 20 1×11 10 ×2 = = คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

8 5 6 5 6 3 1 5 6 5 2 ตัวอย่าง จงหา 3 × (- ) วิธีทำ 3 × (- ) 1 = × (- )
( ) 5 6 วิธีทำ 3 × ( ) 1 3 1 5 6 5 2 = × ( ) = - 2 คำตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำ

9 แบบฝึกหัด 1.6 ก หน้า 63,64 ข้อ 1 ถึง ข้อ 4


ดาวน์โหลด ppt สอนโดย ครูประทุมพร ศรีวัฒนกูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google