งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นข้อมูล. =? Search Engine ? เครื่องมือในการช่วย ค้นหาข้อมูล ทาง Internet Search Engine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นข้อมูล. =? Search Engine ? เครื่องมือในการช่วย ค้นหาข้อมูล ทาง Internet Search Engine."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นข้อมูล

2 =?

3 Search Engine ?

4 เครื่องมือในการช่วย ค้นหาข้อมูล ทาง Internet Search Engine

5 Search Engine ที่ นิยมใช้มากใน ปัจจุบัน มีกี่รูปแบบอะไรบ้าง ??

6 Search Engine Index Direct ory Searc h Engin e

7 กิจกรรม เชอรี่ต้องการค้นหาข้อมูลว่า ส้มที่ เป็นผลไม้เท่านั้น เชอรี่จะต้องพิมพ์ คำค้นว่าอย่างไร

8 เฉลย ส้ม + ผลไม้ =

9 การสืบค้นไฟล์เอกสาร นามสกุลไฟล์ที่นิยมในการค้นหา Adobe Portable Document Format ( ไฟล์ นามสกุล. pdf) Microsoft Excel ( ไฟล์นามสกุล. xls) Microsoft PowerPoint ( ไฟล์นามสกุล. ppt) Microsoft Word ( ไฟล์นามสกุล. doc)

10 การสืบค้นไฟล์เอกสาร (“...”) + เรื่องที่ต้องการหา + filetype: + นามสกุลไฟล์

11 กิจกรรม ฝ้ายต้องการทำรายงานเรื่องส้ม โดยอยากได้ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตที่ เป็นไฟล์นามสกุล.PDF ฝ้ายจะต้อง พิมพ์คำค้นว่าอย่างไรถึงจะได้งานไฟล์ นามสกุล.PDF

12 การสืบค้นไฟล์เอกสาร “ ส้ม " filetype:p df

13 มดจะทำอย่างไรดี ? ช่วยมด ด้วย !! มดตะนอยอยากได้เพลง. Mp3 ไว้ฟังใน โทรศัพท์มือถือ จึงเข้าไปโหลดเพลงในอินเตอร์เน็ตแต่ หาอย่างไรๆก็ไม่สามารถหาไฟล์เสียงมาโหลดเก็บไว้ใน เครื่องได้เลย แล้วนักเรียนพอจะมีเทคนิคการสืบค้น ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตอย่างไร เพื่อช่วยให้มดตะนอย โหลดเพลง.mp3 มาเก็บไว้ในเครื่องได้

14 การสืบค้นไฟล์เสียง ชื่อเพลง +.mp3

15 สภาพอากาศ แดนรู้สึกว่าตนนั้นร้อนมาก จึงอยากจะทราบว่าวันนี้ อากาศมีอุณหภูมิเท่าไหร่ นักเรียนพอมีวิธีช่วยแดนบ้าง หรือเปล่า ???

16 ตรวจสอบสภาพอากาศ Weather + สถานที่

17 แปลงหน่วยอย่างไรดี พอลล่ากำลังนั่งทำการบ้านาวิชาคณิตศาสตร์อยู่ มี โจทย์อยู่ข้อหนึ่งให้พอลล่าแปลงค่าหน่วยจาก กิโลกรัม เป็นปอนด์ นักเรียนพอจะมีวิธีในการช่วยพอลล่าได้ อย่างไร

18 แปลงหน่วยได้สารพัด หน่วย หน่วยที่เปรียบเทียบ = ชื่อหน่วยที่ต้องการทราบ

19 อินเตอร์เน็ตคิดเลขเร็ว ฟีล่ากำลังทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือนแต่ ตัวเลขค่อยข้างที่จะเยอะและมีทั้งบวก ลบ คูณ หาร เยอะแยะมากมาย เครื่องคิดเลขก็เสีย มือถือก็ แบตเตอร์รี่หมด หากจะใช้ให้อินเตอร์เน็ตทำหน้าที่แทน เครื่องคิดเลข นักเรียนพอมีวิธีที่จะช่วยฟีล่าบ้างไหม ?

20 เครื่องคิดเลขออนไลน์ ตัวเลข (+)(-)(*)(/) ตัวเลข


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นข้อมูล. =? Search Engine ? เครื่องมือในการช่วย ค้นหาข้อมูล ทาง Internet Search Engine.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google