งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก Layer กัน. ความหมายของเลเยอร์ ลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใส ซ้อนทับกันเป็น ลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือนเป็นแต่ละเลเยอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก Layer กัน. ความหมายของเลเยอร์ ลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใส ซ้อนทับกันเป็น ลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือนเป็นแต่ละเลเยอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก Layer กัน

2 ความหมายของเลเยอร์ ลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใส ซ้อนทับกันเป็น ลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือนเป็นแต่ละเลเยอร์ บริเวณของเลเยอร์ที่ไม่มีรูป จะเห็นทะลุถึงเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่าง โดยกระบวนการเช่นนี้ จะทำให้เกิดเป็นรูปภาพสมบูรณ์ และทำให้เรา สามารถจัดวางงานได้ง่าย

3 เลเยอร์กับการสร้างภาพกราฟิก การทำงานด้วยเลเยอร์นั้นเองที่เป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้เรา สามารถสร้างงานได้ง่ายขึ้นและเป็นขั้นตอนนอกจากนั้นแล้วยังมี ประโยชน์อย่างมากในการกลับมาแก้ไขส่วนต่างๆของชิ้นงานอีก ด้วย ในการทำงานนั้นเราสามารถซ่อนหรือแสดงผลของภาพใน เลเยอร์ สับเปลี่ยนลำดับ เชื่อมหรือล็อคเลเยอร์เข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้หากในการทำงานมีจำนวนเลเยอร์มากเกินไป เรายัง สามารถรวมเลเยอร์ที่เราต้องการเข้าด้วยกันได้อีกด้วย

4 การสร้างเลเยอร์ใหม่ 1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมา 2. คลิกปุ่ม (create a new layer) เพื่อสร้างเลเยอร์ใหม่ 3. สังเกตผลลัพธ์ ได้มีเลเยอร์ใหม่เพิ่มขึ้น หากเราต้องการลบเลเยอร์ที่ไม่ต้องการทิ้งไปก็สามารถทำได้โดย การคลิกเลือกเลเยอร์จากนั้นคลิกปุ่ม (delete layer)

5 เลเยอร์ Background นี้จะถูกกำหนดให้สามารถใช้งานเครื่องมือได้ บางอย่างเท่านั้น หากเราต้องการแก้ไขเลเยอร์ให้สามารถใช้งานได้ทุกๆ เครื่องมือ เราจะต้องเปลี่ยนเลเยอร์นั้นให้เป็นเลเยอร์ธรรมดาเสียก่อน โดยสามารถทำได้ดังนี้สังเกตที่เลเยอร์ Background ได้เปลี่ยน เป็นเลเยอร์ 0 ( เลเยอร์ธรรมดา ) และสามารถใช้คำสั่งปรับแต่งได้ ทุกคำสั่งแล้ว รู้จักเลเยอร์ Background

6 1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการขึ้นมาด้วยคำสั่ง File > Open 2. สังเกตที่พาเลทจะมีเลเยอร์จะมีเลเยอร์ชื่อว่า Background

7 3. ดับเบิ้ลคลิกที่เลเยอร์ Background จากนั้นหน้าต่าง New Layer จะปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม OK

8 4. สังเกตที่เลเยอร์ Background ได้เปลี่ยนเป็นเลเยอร์ 0


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก Layer กัน. ความหมายของเลเยอร์ ลักษณะการทำงานแบบเลเยอร์ เป็นเหมือนการวางแผ่นใส ซ้อนทับกันเป็น ลำดับขั้นขึ้นมาเรื่อยๆ โดยแต่ละแผ่นใส เปรียบเสมือนเป็นแต่ละเลเยอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google