งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน การบันทึกรายการสำรองเงินกัน เข้าระบบ Internet ที่ URL : main_lap.asp การเข้าสู่ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน การบันทึกรายการสำรองเงินกัน เข้าระบบ Internet ที่ URL : main_lap.asp การเข้าสู่ระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน การบันทึกรายการสำรองเงินกัน เข้าระบบ Internet ที่ URL : http://waterm.rid.go.th/webbudget/ main_lap.asp การเข้าสู่ระบบ Internet จะต้องทำ ดังนี้

3

4

5

6

7

8

9 หน้าต่างส่วนบน

10 หน้าต่างส่วนล่าง

11 คลิกเลือกปีงบประมาณที่ต้องการบันทึก

12 คลิกเลือกรหัสพื้นที่ที่ต้องการบันทึก

13 คลิกเลือกโอนงบประมาณคงเหลือ - เงิน กันเหลื่อมปี

14 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

15 เลือกศูนย์ต้นทุนที่ต้องการ จะปรากฏเลขที่สำรองเงินที่โอนรับมา จากเงินงบประมาณ

16 คลิกการโอนรับเลขสำรองที่เป็นเงินกัน จะขึ้นหน้าจอโอนข้อมูลสำเร็จ คลิก OK

17 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

18 เมื่อต้องการโอนรับเลขสำรองเงินอีก รายการให้คลิกโอนรับเหมือนเดิมจะ ขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

19 คลิกการโอนรับเลขสำรองที่เป็นเงินกัน จะขึ้นหน้าจอโอนข้อมูลสำเร็จ คลิก OK จะปรากฏดังรูป

20 เมื่อต้องการแก้ไขรายการที่รับโอนมา จะต้องคลิกที่สำรองเงิน

21 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

22 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิกที่รูป ถัง หน้าเลขสำรองเงินที่จะ แก้ไข

23 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป คลิก OK

24

25 จะปรากฏหน้าต่างดังรูป เลขเอกสารสำรองเงินที่ลบออกหายไป ในหน้าต่าง รายการสำรองเงิน

26 คลิกเลือกโอนงบประมาณคงเหลือ - เงิน กันเหลื่อมปี

27 จะขึ้นหน้าต่างดังรูป ดังตัวอย่างจะทำการแก้ไขเลขที่สำรองเงิน โดยจะเปลี่ยนเลขท้ายเป็น 2

28 ดับเบิ้ลคลิกที่รายการเลขที่สำรองเงิน และแก้ไขเลขท้ายเป็น 2

29 เมื่อแก้ไขเลขที่สำรองเงินใหม่ เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ช่องการบันทึก ( ตามลูกศรสี แดง )

30 แล้วคลิก OK

31 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป จะมีข้อความในช่องสถานะการโอนว่า “ โอนแล้ว ”

32 ถ้าต้องการแก้ไขรายการจาก งานดำเนินการเอง เป็นจ้างเหมา

33 จะต้องกลับเข้ารายการสำรองเงินเหมือน ขั้นตอนแรกที่ เปลี่ยนเลขสำรองเงิน

34 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูปแล้วลบรายการออก แล้วจึงไปเข้าหน้าต่างโอนงบประมาณ คงเหลือเงินกัน

35 ทำการบันทึกในสถานะการโอน

36 บันทึกแก้ไขจำนวนเงินจากรายการ ดำเนินการเอง เป็นจ้างเหมา

37 คลิกบันทึกรายการที่แก้ไขแล้ว คลิก OK

38 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป จะเห็นว่ารายการได้ถูกแก้ไขเป็นจ้างเหมา แล้ว

39 ขั้นตอนผูกพันเงินกัน จะต้องคลิกรายการผูกพันเงินกัน

40 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป คลิกช่องเพิ่มรายการ (NEW)

41 จะขึ้นหน้าต่างดังรูป หน้าต่างส่วนบน

42 หน้าต่างส่วนล่าง

43 ขั้นตอนเปลี่ยน พด.01/02 เป็นสัญญา จะต้องคลิกรายการเปลี่ยน พด.01/02 เป็น สัญญา

44 จะขึ้นหน้าต่างดังรูป

45 ขั้นตอนล้างผูกพันเงินกัน / เบิกจ่าย จะต้องคลิกที่รายการ ล้างผูกพันเงินกัน / เบิกจ่าย

46 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

47 หน้าต่างผูกพันเงินกัน / เบิกจ่าย ส่วนบน

48 หน้าต่างผูกพันเงินกัน / เบิกจ่าย ส่วนล่าง

49 เมื่อทำรายการล้างผูกพันเงินกัน / เบิกจ่ายแล้ว ต้องการดู cost sheet จะคลิกที่รายงาน cost sheet

50 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

51 คลิกเลขที่สำรองเงินที่ต้องการดู

52 คลิกที่ cost sheet

53 จะขึ้นหน้าต่าง ดังรูป

54 ขอบคุณค่ะ งานงบประมาณ 3 โทร. 0-2669-5018 โทร. 0-2241-0741 – 9 ต่อ 2626 โทร. 089-1453232

55

56


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการปฏิบัติงานในระบบ BIS ระบบสำรองเงิน การบันทึกรายการสำรองเงินกัน เข้าระบบ Internet ที่ URL : main_lap.asp การเข้าสู่ระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google