งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้น Photosho p CS5. 1. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) 2. แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือใช้งาน (Tool Option Bar) 4. กล่องเครื่องมือ (ToolBox) 5. พื้นที่การทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้น Photosho p CS5. 1. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) 2. แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือใช้งาน (Tool Option Bar) 4. กล่องเครื่องมือ (ToolBox) 5. พื้นที่การทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้น Photosho p CS5

2 1. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) 2. แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือใช้งาน (Tool Option Bar) 4. กล่องเครื่องมือ (ToolBox) 5. พื้นที่การทำงาน (Document Window) 6. พาเนล (Panel) รวบรวมคุณสมบัติต่างๆ 3. แท็บชื่อไฟล์ หน้าจอโปรแกรม ประกอบด้วยส่วน สำคัญดังนี้

3 Menu

4 หลักการทำงานของ Photoshop หลักการทำงานของ Photoshop คือ การ สร้างภาพโดยเริ่มต้นจากหน้ากระดาษ เปล่าๆเหมือนกับจิตรกรที่เขียนภาพลงบน ผืนผ้าใบ การหยิบภาพถ่ายขึ้นมาปรับปรุง ให้ดูดีขึ้น สมบูรณ์ หรือแหวกแนวในรูปแบบ ที่ต้องการ ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะทำงานอยู่ บนหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์

5 แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) File ทำงานเกี่ยวกับไฟล์ เช่น การเปิด การปิด การบันทึก Edit ปรับแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เช่นการย้อนกลับ การเติม สี Image การปรับแต่งที่มีผลต่อภาพ เช่น ปรับขนาดภาพ ปรับ โหมดสี หมุนภาพ Layer ปรับแต่งภาพในแต่ละเลเยอร์และ สร้างความสัมพันธ์ในแต่ละเลเยอร์ Select จัดการกับพื้นที่ภาพที่เลือกไว้ ใช้ร่วมกับกล่อง เครื่องมือ (Toolbox) Filter ปรับแต่งภาพอัตโนมัติด้วยคำสั่งสำเร็จรูป เช่น การ สร้างภาพสีน้ำ 3d ตกแต่งภาพ 3d View กำหนดมุมมองการแสดงภาพในรูปแบบต่างๆเช่น การ ซูมภาพใกล้ Window จัดการหน้าต่างแต่ละหน้าต่างที่ปรากฎบนจอของ โปรแกรม Help รวบรวมวิธีการใช้งานและคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม

6 แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ (Option Bar) แถบที่ใช้กำหนดค่า การทำงานของเครื่องมือใน กล่องเครื่องมือ (Toolbox) ที่เราใช้งานอยู่

7 พาเนล (Panel) เป็นหน้าต่างย่อยที่ รวบรวมคุณสมบัติการทำงาน ของเครื่องมือต่างๆ ให้เรา เลือกใช้ การเปิด / ปิด Panel เลือกได้จากแท็บคำสั่ง Window ถ้า Panal ไหนถูก เปิดอยู่จะมีเครื่องหมายถูก หน้า Panel นั้น

8 กล่องเครื่องมือ (Toolbox) เป็นส่วนที่รวบรวม เครื่องมือที่จะใช้ในการ สร้าง ปรับแต่งและแก้ไข ภาพ

9 เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ในส่วนที่ต้องการจะตกแต่ง

10 เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ในส่วนที่ต้องการจะตกแต่ง

11 เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools) ในส่วนที่ต้องการจะตกแต่ง

12 เครื่องมือกลุ่มพิมพ์ข้อความ (Type Tools) กอบด้วย

13 เครื่องมือการเทสี / ใส่สีพื้น หลัง

14 เครื่องมือกลุ่มการเลื่อนภาพ (Navigation Tools)

15 เครื่องมือกลุ่มเลือกสี (Color)

16 เครื่องมือการสร้าง Selection อย่างรวดเร็ว

17 Crop Tool สำหรับตัดภาพ เอา เฉพาะบริเวณที่ต้องการ เท่านั้น Slice Tool สำหรับตัดภาพ ออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ กลุ่มคำสั่งสำหรับตัดภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการ และแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อยๆ

18 เครื่องมือกลุ่มการวัด (Measuring Tools)

19 2. เครื่องมือกลุ่มตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouching Tools) ประกอบด้วย กลุ่มคำสั่ง สำหรับ ตกแต่งภาพ

20

21

22

23

24 เครื่องมือระบายสี (Painting Tools)

25

26 เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Drawing Tools)

27

28

29 เครื่องมือกลุ่มภาพ 3 มิติ (3D Tools )

30


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้น Photosho p CS5. 1. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) 2. แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือใช้งาน (Tool Option Bar) 4. กล่องเครื่องมือ (ToolBox) 5. พื้นที่การทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google