งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เริ่มต้น Photoshop CS5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เริ่มต้น Photoshop CS5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เริ่มต้น Photoshop CS5

2 หน้าจอโปรแกรม ประกอบด้วยส่วนสำคัญดังนี้
1. แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar) 2. แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือใช้งาน (Tool Option Bar) 4. กล่องเครื่องมือ (ToolBox) 5.พื้นที่การทำงาน (Document Window) 6. พาเนล (Panel) รวบรวมคุณสมบัติต่างๆ 3. แท็บชื่อไฟล์

3 Menu หลักการทำงาน Menu Bar OPTION BAR TOOLBOX pANEL

4 หลักการทำงานของ Photoshop

5 แถบเมนูคำสั่ง (Menu Bar)
File ทำงานเกี่ยวกับไฟล์ เช่น การเปิด การปิด การบันทึก Edit ปรับแต่งภาพในรูปแบบต่างๆ เช่นการย้อนกลับ การเติมสี Image การปรับแต่งที่มีผลต่อภาพ เช่น ปรับขนาดภาพ ปรับโหมดสี หมุนภาพLayer ปรับแต่งภาพในแต่ละเลเยอร์และสร้างความสัมพันธ์ในแต่ละเลเยอร์ Select จัดการกับพื้นที่ภาพที่เลือกไว้ ใช้ร่วมกับกล่องเครื่องมือ (Toolbox) Filter ปรับแต่งภาพอัตโนมัติด้วยคำสั่งสำเร็จรูป เช่น การสร้างภาพสีน้ำ 3d ตกแต่งภาพ 3d View กำหนดมุมมองการแสดงภาพในรูปแบบต่างๆเช่น การซูมภาพใกล้ Window จัดการหน้าต่างแต่ละหน้าต่างที่ปรากฎบนจอของโปรแกรม Help รวบรวมวิธีการใช้งานและคำแนะนำเกี่ยวกับโปรแกรม

6 แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ (Option Bar)
แถบที่ใช้กำหนดค่าการทำงานของเครื่องมือในกล่องเครื่องมือ (Toolbox)ที่เราใช้งานอยู่

7 พาเนล (Panel) เป็นหน้าต่างย่อยที่รวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือต่างๆ ให้เราเลือกใช้ การเปิด/ปิด Panel เลือกได้จากแท็บคำสั่ง Window ถ้า Panal ไหนถูกเปิดอยู่จะมีเครื่องหมายถูกหน้า Panel นั้น

8 กล่องเครื่องมือ (Toolbox)
เป็นส่วนที่รวบรวมเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้าง ปรับแต่งและแก้ไขภาพ

9 เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools)
ในส่วนที่ต้องการจะตกแต่ง

10 เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools)
ในส่วนที่ต้องการจะตกแต่ง

11 เครื่องมือกลุ่มเลือกภาพ (Selection Tools)
ในส่วนที่ต้องการจะตกแต่ง

12 เครื่องมือกลุ่มพิมพ์ข้อความ (Type Tools)
กอบด้วย เครื่องมือกลุ่มพิมพ์ข้อความ (Type Tools)

13 เครื่องมือการเทสี / ใส่สีพื้นหลัง

14 เครื่องมือกลุ่มการเลื่อนภาพ (Navigation Tools)

15 เครื่องมือกลุ่มเลือกสี (Color)

16 เครื่องมือการสร้าง Selection อย่างรวดเร็ว

17 กลุ่มคำสั่งสำหรับตัดภาพเฉพาะส่วนที่ต้องการ และแบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อยๆ
Crop Tool สำหรับตัดภาพ เอาเฉพาะบริเวณที่ต้องการเท่านั้น Slice Tool สำหรับตัดภาพออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ

18 เครื่องมือกลุ่มการวัด (Measuring Tools)

19 2. เครื่องมือกลุ่มตกแต่งและแก้ไขภาพ (Retouching Tools) ประกอบด้วย
กลุ่มคำสั่งสำหรับตกแต่งภาพ

20 กลุ่มคำสั่งสำหรับตกแต่งภาพ

21 กลุ่มคำสั่งสำหรับตกแต่งภาพ

22 กลุ่มคำสั่งสำหรับตกแต่งภาพ

23 กลุ่มคำสั่งสำหรับตกแต่งภาพ

24 เครื่องมือระบายสี (Painting Tools)

25 เครื่องมือระบายสี (Painting Tools)

26 เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Drawing Tools)

27 เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Drawing Tools)

28 เครื่องมือกลุ่มวาดภาพ (Drawing Tools)

29 เครื่องมือกลุ่มภาพ 3 มิติ (3D Tools )

30 เครื่องมือกลุ่มภาพ 3 มิติ (3D Tools )


ดาวน์โหลด ppt เริ่มต้น Photoshop CS5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google