งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.1/10 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.1/10 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.1/10 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก

2 ดอกไม้ ภาคเหนือ ดอกพิกุล ดอกเสลา ดอกประตู่ ดอกยม หิน ดอกยม หิน ดอกบัวตอง ดอกธรรม รักษา ดอกธรรม รักษา ดอกเสี้ยว

3 ดอกพวงแสต ดอกไม้ประจำจังหวัด เชียงราย ชื่อสามัญ Orang Trumpet, Flame Flower. ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pyrostegia venusta., Miers.

4 ดอกเสี้ยว ดอกไม้ประจำจังหวัด ตาก, น่าน ชื่อสามัญ Orchid Tree, Purple Bauhinia ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia variegata L

5 ดอกพิกุล ดอกไม้ประจำจังหวัด กำแพงเพชร, ยะลา, ลพบุรี ชื่อสามัญ Bullet Wood, Spanish Cherry ชื่อวิทยาศาสตร์ Mimusops elengi Linn.

6 ดอกทองกวาว ดอกไม้ประจำจังหวัด เชียงใหม่, ลำพูน, อำนาจเจริญ, อุดรธา ชื่อสามัญ Flame of the forest ชื่อวิทยาศาสตร์ Butea monosperma

7 ดอกเสลา ดอกไม้ ประจำ นครสวรรค์ ชื่อ วิทยาศาสตร์ Lagerstroe mia loudonii Binn. วงศ์ LYTHR ACEAE

8 ดอกประตู่ ดอกไม้ประจำจังหวัด ชลบุรี, ร้อยเอ็ด, ระยอง, อุตรดิตถ์ ชื่อสามัญ Angsana, Padauk ชื่อ วิทยาศาสตร์ Pterocarpus indicus Willd

9 ดอกยมหิน ดอกไม้ประจำจังหวัด แพร่ ชื่อ สามัญ Almond- wood ชื่อ วิทยาศาสตร์ Chukrasia velutina Roem.

10 ดอกบัวตอง ดอกไม้ประจำ จังหวัด แม่ฮ่องสอน ชื่อสามัญ Mexican Sunflower Weed ชื่อวิทยาศาสตร์ Tithonia diversifolia (Hemsl.)

11 ดอกธรรมรักษา ดอกไม้ประจำ จังหวัด ลำปาง ชื่อ สามัญ Helic onia ชื่อ วิทยาศาสตร์ Helic onia spp.


ดาวน์โหลด ppt ดอกไม้ภาคเหนือ จัดทำโดย เด็กหญิง ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.1/10 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google