งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสนอ สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง นายสุพิมล โพธิจันทร์ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสนอ สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง นายสุพิมล โพธิจันทร์ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสนอ สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง นายสุพิมล โพธิจันทร์ โดย

2 วัตถุประสงค์ 1. ให้นักเรียนสามารถอ่านคำศัพท์จำนวน 1-10 ได้ 2. ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1-10 ได้ 3. ให้นักเรียนสามารถรู้ความหมายของคำศัพท์ จำนวน 1-10 ได้

3 One One = 1

4 One Two = 2

5 One Three = 3

6 One Four = 4

7 One Five = 5

8 One Six = 6

9 One Seven = 7

10 One Eight = 8

11 One Nine = 9

12 One Ten = 10

13 What is the number ? One Two

14 What is the number ? One Two

15 What is the number ? six seven

16 What is the number ? nine ten

17 _ne ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u

18 Thr_e ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u

19 s_ven ช่วยกันเขียนเติมสระ a e i o และ u

20 ช่วยกันเรียงคำภาษาอังกฤษ ให้ถูกต้อง x x i i s s n n o o e e o o t t w w

21 One Ten Eight Nine ลากเส้นโยงจับคู่ คำศัพท์ให้ถูกต้อง 1 8 9 10

22


ดาวน์โหลด ppt เสนอ สื่อเสริมการเรียนรู้ เรื่อง นายสุพิมล โพธิจันทร์ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google