งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31
เรื่อง ยาสูบ นางสาว  ธัญญาลักษณ์  ทนทาน  เลขที่ 31 นางสาว  จรรยพร  อินปาน  เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่มที่ 4

2 หลักการและเหตุผล ช่วยรักษาเหา หิด เป็นยาถอนพิษ รักษาแผลน้ำร้อนลวก รักษาโรคผิวหนัง แก้หวัด คัดจมูก  ได้เป็นอย่างดี ช่วยทางการเกษตรในการฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้คนทำยาสูบเป็นจำนวนมาก

3 พันธุ์ยาสูบทางภาคเหนือ
พันธุ์ยาสูบที่แนะนำให้ปลูกมีดังนี้ ยาสูบเวอร์จิเนีย ยาสูบเบอร์เลย์ ยาสูบเตอร์กิช ที่ให้ใบยาที่มีคุณภาพดีในประเทศไทย คือ พันธุ์แซมซูน

4 ประโยชน์ของยาสูบ 1.ช่วยรักษาเหา หิด เป็นยาถอนพิษ รักษาแผลน้ำร้อนลวก รักษาโรคผิวหนัง แก้หวัด คัดจมูก  ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยทางการเกษตรในการฉีดพ่นป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช

5 โทษของยาสูบ โทษและภัยของยาสูบ
โทษและภัยของยาสูบ  1.ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นแรงและเร็ว ความดันโลหิตสูงขึ้น หลอดเลือดหดตัว 2.ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เสพย์ติด ต้องเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ รบกวนการคิดและตัดสินใจ รบกวนการมองเห็น มือสั่นและหายใจเร็ว 3.กระดูกและข้อ เพิ่มโอกาสการเกิดกระดูกข้อสะโพกหักในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน  4.ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน

6 ภาพประกอบ

7 แหล่งที่มา บ้านเลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลบ้านนา


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญาลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google