งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญา ลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31 นางสาว จรรยพร อินปาน เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่มที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญา ลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31 นางสาว จรรยพร อินปาน เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่มที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญา ลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31 นางสาว จรรยพร อินปาน เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่มที่ 4

2 หลักการและเหตุผล ช่วยรักษาเหา หิด เป็นยาถอนพิษ รักษา แผลน้ำร้อนลวก รักษาโรคผิวหนัง แก้ หวัด คัดจมูก ได้เป็นอย่างดี ช่วยทางการเกษตรในการฉีดพ่นป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีผู้คน ทำยาสูบเป็นจำนวนมาก

3 พันธุ์ยาสูบทางภาคเหนือ พันธุ์ยาสูบที่แนะนำให้ปลูกมีดังนี้ ยาสูบเวอร์จิเนีย ยาสูบเบอร์เลย์ ยาสูบเตอร์กิช ที่ให้ใบยาที่มีคุณภาพดีใน ประเทศไทย คือ พันธุ์แซม ซูน

4 ประโยชน์ของยาสูบ 1. ช่วยรักษาเหา หิด เป็นยาถอนพิษ รักษา แผลน้ำร้อนลวก รักษาโรคผิวหนัง แก้หวัด คัดจมูก ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยทางการเกษตรในการฉีดพ่นป้องกัน กำจัดแมลงศัตรูพืช

5 โทษของยาสูบ โทษและภัยของยาสูบ 1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้หัวใจเต้นแรงและเร็ว ความดันโลหิต สูงขึ้น หลอดเลือดหดตัว 2. ระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้เสพย์ติด ต้องเสพมากขึ้นเรื่อย ๆ รบกวนการคิดและตัดสินใจ รบกวนการ มองเห็น มือสั่นและหายใจเร็ว 3. กระดูกและข้อ เพิ่มโอกาสการเกิดกระดูก ข้อสะโพกหักในผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 4. ระบบทางเดินอาหาร ทำให้เบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน

6 ภาพประกอบ

7 แหล่งที่มา บ้านเลขที่ 13 หมู่ 6 ตำบลบ้านนา http://www.rakbankerd.com


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ยาสูบ นางสาว ธัญญา ลักษณ์ ทนทาน เลขที่ 31 นางสาว จรรยพร อินปาน เลขที่ 34 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 กลุ่มที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google