งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้บริหารพบ นักเรียน. ผลงานดีเด่นของ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้บริหารพบ นักเรียน. ผลงานดีเด่นของ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้บริหารพบ นักเรียน

2 ผลงานดีเด่นของ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖

3 ระดับภาคกลางและภาค ตะวันออก และระดับชาติ

4 ๑. กิจกรรมการ สร้างภาพด้วยการ ฉีก ตัด ปะ กระดาษของ นักเรียนช่วงชั้น ปฐมวัยได้รับ รางวัลเหรียญทอง ในระดับ ภาค และรางวัล เหรียญเงิน ในระดับชาติ

5 ๒. กิจกรรมการปั้น ดินน้ำมัน ของนักเรียนช่วง ชั้นปฐมวัย ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

6 ๓. กิจกรรมการ ท่องอาขยาน ทำนองเสนาะ ของนักเรียนช่วง ชั้นที่ ๑ ได้รับรางวัล เหรียญทอง

7 ๔. กิจกรรม เครื่องสายวง เล็ก ของนักเรียนช่วง ชั้นที่ ๓ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

8 ๕. กิจกรรมสภา นักเรียน ของนักเรียนช่วง ชั้นที่ ๓ ได้รับรางวัล เหรียญเงิน

9 ๖. กิจกรรมคำคม ของนักเรียนช่วง ชั้นที่ ๓ ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

10 งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

11 กิจกรรมการสร้างภาพ ด้วยการ ฉีก ตัด ปะกระดาษของนักเรียน ช่วงชั้นปฐมวัย

12 กิจกรรมการปั้นดิน น้ำมันของนักเรียนช่วง ชั้นปฐมวัย

13 ผลการแข่งขันได้ ลำดับที่ ๑ ของเขต พื้นที่การศึกษาและได้ เป็นตัวแทน แข่งขันต่อในระดับ ภาค ณ จังหวัด เพชรบุรี


ดาวน์โหลด ppt ผู้บริหารพบ นักเรียน. ผลงานดีเด่นของ งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน ครั้งที่ ๖๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๖.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google