งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

What are the parts of a plant?. Vocabulary 1) Plant- พืช 7) Buds- ดอกตูม 2) Roots- ราก 8) Flower- ดอกไม้ 3) Stem- ลำต้นเล็ก 9) Fruit- ผลไม้ 4) Trunk-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "What are the parts of a plant?. Vocabulary 1) Plant- พืช 7) Buds- ดอกตูม 2) Roots- ราก 8) Flower- ดอกไม้ 3) Stem- ลำต้นเล็ก 9) Fruit- ผลไม้ 4) Trunk-"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 What are the parts of a plant?

2 Vocabulary 1) Plant- พืช 7) Buds- ดอกตูม 2) Roots- ราก 8) Flower- ดอกไม้ 3) Stem- ลำต้นเล็ก 9) Fruit- ผลไม้ 4) Trunk- ลำต้นใหญ่ 10) Stomata- รูปาก ใบ 5) Leaves- ใบไม้ 11) Chlorophyll- สารสี เขียว 6) Seed- เมล็ด 12) Photosynthesis- การสังเคราะห์ แสง

3 What are the parts of a plant? Flower Leaves Stem (Trunk) Fruit Seed Roots Buds

4 The roots take in water for the plant. The water moves from the roots to the stem. Roots

5 The stem supports the plant. Stems are soft or hard. A hard stem is called a trunk. Stem (Trunk)

6 The fruit protects the seed. Fruit

7 A bud becomes a flower. Bud

8 The seed grows into a plant. Seed

9 Leaves make food for the plant. Leaves make food from the air, water and sun. Leaves

10 What are the plant part functions? 1. A stem supports the plant. 2. A leaf makes food for the plant. 3. A seed grows into a plant. 4. Fruit protects the seed. 5. Roots take in water and support the plant. 6. A bud becomes a flower.

11 What are the plant part functions? supports the plant take in water makes food grows into a plant protects the seed Leaf Stem Fruit Seed Roots becomes a flower Bud


ดาวน์โหลด ppt What are the parts of a plant?. Vocabulary 1) Plant- พืช 7) Buds- ดอกตูม 2) Roots- ราก 8) Flower- ดอกไม้ 3) Stem- ลำต้นเล็ก 9) Fruit- ผลไม้ 4) Trunk-

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google