งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ด. ญ. ปวันรัตน์ ตันกาศ เลขที่ 20 ม.1/2 ถัดไ ป.  จากหลักฐานรูปปั้นแมว มัมมี่แมว และ ภาพเขียนผนังเกี่ยวกับแมวแล้ว เราเชื่อว่าได้ มีการ  เลี้ยงแมวในอียิปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ด. ญ. ปวันรัตน์ ตันกาศ เลขที่ 20 ม.1/2 ถัดไ ป.  จากหลักฐานรูปปั้นแมว มัมมี่แมว และ ภาพเขียนผนังเกี่ยวกับแมวแล้ว เราเชื่อว่าได้ มีการ  เลี้ยงแมวในอียิปต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ด. ญ. ปวันรัตน์ ตันกาศ เลขที่ 20 ม.1/2 ถัดไ ป

2  จากหลักฐานรูปปั้นแมว มัมมี่แมว และ ภาพเขียนผนังเกี่ยวกับแมวแล้ว เราเชื่อว่าได้ มีการ  เลี้ยงแมวในอียิปต์ มาตั้งแต่โบราณกาล ( ประมาณก่อนพุทธศักราช 2,600 ปี ) อียิปต์ เป็นชาติแรก  ที่ฝึกแมว ซึ่งเดิมเป็นสัตว์ป่าให้เชื่อง และ เลี้ยงแมวไว้ในบ้านเพื่อช่วยจับหนู ถัดไป กลับ L ast Slide L ast Slide

3  สุนัขเป็นสัตว์ 4 ขาเลือดอุ่นที่เลี้ยงลูกด้วยนม ย้อนหลังไป 30 ล้านปี สุนัขที่เราเลี้ยงกันอยู่ทุก วันนี้ต้นตระกูลจัดว่าเป็นสุนัขป่า ซึ่งเราสามารถ สุนัขทั่วโลกออกเป็น 13 สกุลและ 37 ชนิด ปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามการปรับตัวให้เข้า กลับสภาพแวดล้อมสังคมเมือง ถัดไปกลับ

4  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หรือ นกนางแอ่น ตาพอง ( อังกฤษ : White-eyed River- Martin, ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudochelidon sirintarae หรือ Eurochelidon sirintarae) เป็นนกจับคอนหนึ่งในสองชนิด ของสกุลนกนางแอ่นแม่น้ำในวงศ์นก นางแอ่น พบบริเวณบึงบอระเพ็ดในช่วงฤดู หนาวเพียงแห่งเดียวในโลก แต่อาจสูญพันธุ์ ไปแล้วตั้งแต่ปี พ. ศ. 2523 อังกฤษ ชื่อวิทยาศาสตร์นกนางแอ่นแม่น้ำนก นางแอ่นบึงบอระเพ็ด ถัดไป กลับ

5  ช้างไทยเป็นสัตว์ประจำชาติไทย และเป็นที่ สำคัญต่อพระพุทธศาสนา และประเทศไทย ยังเคยมี ธงชาติที่ประทับลายช้างเผือกไว้ ด้วย ถ้าพูดถึงในสมัยก่อนนั้น ช้างมี ความสำคัญมากในด้านการศึก ด้านการทำ สงคราม ถัดไป กลับ

6  ยีราฟ มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย ไม่ผลัด เขา ที่เขามีขนปกคลุมอยู่ มีพฤติกรรม อาศัยอยู่รวมเป็นฝูงราว 15-20 ตัว หรือ มากกว่านั้น ในทุ่งโล่งร่วมกับสัตว์กิน พืชชนิดอื่น ๆ เช่น แอนทิโลป, ม้าลาย หรือนกกระจอกเทศ เข้าสู่วัยเจริญ พันธุ์เมื่ออายุได้ 3 ปีครึ่ง ตั้งท้องนาน 420-461 วัน ลูกยีราฟหย่านมเมื่ออายุ ได้ 10 เดือน แอนทิโลป ม้าลายนกกระจอกเทศ กลับไป หน้าแรก หน้า


ดาวน์โหลด ppt ด. ญ. ปวันรัตน์ ตันกาศ เลขที่ 20 ม.1/2 ถัดไ ป.  จากหลักฐานรูปปั้นแมว มัมมี่แมว และ ภาพเขียนผนังเกี่ยวกับแมวแล้ว เราเชื่อว่าได้ มีการ  เลี้ยงแมวในอียิปต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google