งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ด. ญ. ฐิติมา ประกอบผล 00342 ต้มซุปไก่ - ส่วนผสม ส่วนผสม - วิธีทำ วิธีทำ - ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน - ประเทศที่นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ด. ญ. ฐิติมา ประกอบผล 00342 ต้มซุปไก่ - ส่วนผสม ส่วนผสม - วิธีทำ วิธีทำ - ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน - ประเทศที่นิยม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ด. ญ. ฐิติมา ประกอบผล ต้มซุปไก่ - ส่วนผสม ส่วนผสม - วิธีทำ วิธีทำ - ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน - ประเทศที่นิยม รับประทาน ประเทศที่นิยม รับประทาน ข้อมูลรวบรวมจาก foodietaste foodietaste

2 ส่วนผสม น่องเล็กไก่ 300 กรัม แครอทหั่นเป็นแว่นหนาประมาณ ½ นิ้ว 100 กรัม หอมใหญ่ผ่า 4 4 หัว มันฝรั่งปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้มขนาด 1 ½ x 1 ½ นิ้ว 200 กรัม มะเขือเทศสีดา ลูก รากผักชี 3 ราก กระทียม 4-5 กลีบ พริกไทยเม็ด ½ ช้อนโต๊ะ เครื่องปรุง น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ เกลือ 2 ช้อนชา กลับหน้าแรก

3 วิธีทำ 1. เทน้ำใส่หม้อ ตามด้วย รากผักชี พริกไทย กระเทียม และ น่องไก่ ตั้งไฟอ่อนที่สุด จนเดือด ช้อน ฟองออกให้หมด 2. ใส่มันฝรั่ง เคี่ยวต่อประมาณ นาที ใส่แค รอท 3. กะว่าแครอทเกือบจะสุก ใส่หอมใหญ่ เคี่ยวจนจน หอมใหญ่สุกน้ำซุปจะออกรสหวาน ปรุงรสด้วย เกลือ และ น้ำปลา 4. ใส่มะเขือเทศลงไป เคี่ยวแต่พอให้เปลือกมะเขือ เทศแตกออก ปิดไฟได้ 5. ตักเสิร์ฟได้ กลับหน้าแรก

4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทาน น้ำซุปใสหรือที่เรียกว่าน้ำสต็อก (stock) ได้จากการต้มเคี่ยวกระดูกหมู วัว หรือ โครงไก่ หรือผัก และอาจปรุงด้วยเครื่องปรุงรสต่างๆ เพื่อให้มีรสชาติเหมาะสม ต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปการศึกษาคุณค่าทาง โภชนาการของน้ำซุปใน เบื้องต้นนี้ได้ศึกษาปริมาณโปรตีน กรดอะมิโน 17 ชนิด และปริมาณเกลือ ( โซเดียมคลอไรด์ ) ในน้ำซุปใสไก่และน้ำซุปใสหมูจำนวน 9 ตัวอย่าง พบว่าน้ำ ซุปใสไก่จำนวน 4 ตัวอย่าง มีไนโตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร ( โปรตีน กรัม /100 กรัม ) ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานอาหาร ระหว่างประเทศ - น้ำซุปของสัตว์ปีก (CODEX STAN 117) ที่กำหนดไว้ไม่น้อย กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ในน้ำซุปใสหมูจำนวน 4 ตัวอย่าง มีไนโตรเจน มิลลิกรัมต่อลิตร ( โปรตีน กรัม /100 กรัม ) ซึ่งเป็นไปตาม เกณฑ์ของน้ำซุปอื่น (CODEX STAN 117) ที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า 350 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นน้ำซุปเครื่องปรุงรสกึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อนที่เตรียมตาม วิธีที่ระบุ มีค่าไนโตรเจน 270 มิลลิกรัมต่อลิตร ( โปรตีน 0.17 กรัม /100 กรัม ) จากการวิเคราะห์กรดอะมิโน 17 ชนิด ในน้ำซุปพบว่าน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวและน้ำ ซุปเครื่องปรุงรสกึ่งสำเร็จรูปชนิดก้อน และผงที่เตรียมตามวิธีที่ระบุ มีกรดก ลูตามิกปริมาณสูง คืออยู่ในช่วง มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และพบว่าน้ำ ซุปมีเกลือ มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ CODEX STAN 117 ทุกตัวอย่าง คือไม่เกิน 12.5 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำซุปใสที่ ได้จากการต้มเคี่ยวกระดูกหมู หรือ โครงไก่ล้วน มีคุณค่าทางโภชนาการดีกว่า น้ำซุปกึ่งสำเร็จรูปและซุปก๋วยเตี๋ยว ซึ่งแนวโน้มการใช้อาหารกึ่งสำเร็จรูปของ ผู้บริโภคมีมากขึ้น จึงควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปให้มีคุณค่าทัดเทียมอาหาร ธรรมชาติ โดยการศึกษาส่วนประกอบของอาหารเหล่านั้น มากกว่าที่จะโน้ม น้าวให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าด้วยความรู้สึกต้องการอาหารที่ มีรสชาติถูกปากเพียง อย่างเดียว ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซุปสำเร็จรูป ซุปกึ่งสำเร็จรูป ซุปก๋วยเตี๋ยว ตลอดจนอาหารชนิดอื่นๆ ได้ โดย ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรภายในประเทศ ให้ผลิตภัณฑ์ซุปมีคุณภาพได้ มาตรฐาน ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย เวลา และลดการใช้พลังงานใน การปรุงอาหารของผู้บริโภค และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้อย่าง ยั่งยืน กลับหน้าแรก

5 ประเทศที่นิยมรับประทาน ประเทศลาว ซุปไก่ (Chicken Soup) เป็นอาหารยอด นิยมของลาว มีส่วนผสมสำคัญ ได้แก่ ตะไคร้ ใบสะระแหน่ กระเทียม หอมแดง รวมถึงรสชาติ เปรี้ยว ๆ เผ็ด ๆ จากมะนาวและพริก รับประทาน ร้อน ๆ กับข้าวเหนียว สลัดหลวงพระบาง หน้าตาดูจะคล้ายกับ สลัดผักน้ำ มีเพียงผักบางรายการที่เพิ่มเข้ามา และถั่วลิสงคั่วโรยตอนสุดท้าย ลักษณะของผัก น้ำ ลำต้นขนาดเล็กยาว แต่อวบเพราะเลี้ยงอยู่ ในแม่น้ำ เวลาเคี้ยวจะรู้สึกถึงความกรอบของผัก พบเห็นได้ตามตลาดเช้า แทบทุกร้านจะมีสูตรนี้ กลับ หน้าแรก


ดาวน์โหลด ppt โดย ด. ญ. ฐิติมา ประกอบผล 00342 ต้มซุปไก่ - ส่วนผสม ส่วนผสม - วิธีทำ วิธีทำ - ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน ประโยชน์ที่ได้รับจาก การรับประทาน - ประเทศที่นิยม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google