งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้โจทย์ปัญหาเซตจำกัด 2 เซต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้โจทย์ปัญหาเซตจำกัด 2 เซต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้โจทย์ปัญหาเซตจำกัด 2 เซต
จัดทำโดย.....ครูพิศาล หงษ์เงิน ครู คศ 2 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา

2 วัตถุประสงค์ 1. อธิบายความหมายเซตจำกัดได้ 2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ
2. แก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ จำนวนสมาชิกของเซตจำกัด 2 เซตได้

3 ความหมายเซตจำกัด เซตจำกัด หมายถึง
เซตจำกัด หมายถึง เซตที่สามารถนับจำนวนสมาชิกได้ หรือ เป็นเซตที่มีขอบเขต เช่น เซตจำนวนนักเรียน ม. 4 เซตจำนวนนักเรียนในโรงเรียน เซตประชากรในจังหวัด

4 การแก้โจทย์ปัญหาจำนวนเซตจำกัด 2 เซต
ถ้า n (A) = จำนวนสมาชิกของเซต A n (B) = จำนวนสมาชิกของเซต B n (AB) = จำนวนสมาชิกของเซต A และ B n (AB) = จำนวนสมาชิกของเซต A หรือ B แล้ว n (AB) = n (A) + n (B) - n (AB)

5 ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน 40 คน รับประทานข้าว 30 คน,
ตัวอย่างที่ 1 นักเรียนชั้น ม. 4 จำนวน คน รับประทานข้าว คน, รับประทานก๋วยเตี๋ยว คน , รับประทานทั้งสองอย่าง คน จงหาว่า มีนักเรียนไม่รับประทานทั้งสองอย่าง กี่คน ?

6 วิธีคิด ให้ n(A) = รับประทานข้าว 30 คน, n (B) = รับประทานก๋วยเตี๋ยว 25 คน n (A B) = รับประทานข้าวและก๋วยเตี๋ยว 20 คน n (A B) = รับประทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว จาก n (A B) = n (A) + n (B) - n (A B) = = 35 คน n (A B) คือ นักเรียนที่รับประทานข้าวหรือก๋วยเตี๋ยว มี 35 คน ตอบ ดังนั้นนักเรียนไม่รับประทานทั้งสองอย่าง = ทั้งหมด - รับประทาน = = คน

7 ตัวอย่างที่ 2 สำรวจผู้ป่วย จำนวน 1,000 คน , สูบบุหรี่ คน เป็นมะเร็งที่ปอด คน , มี 600 คน ที่ไม่สูบบุหรี่หรือเป็นมะเร็งที่ปอด จงหาว่า มีผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอด กี่คน ?

8 ตอบ ดังนั้น ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอด มี 100 คน
วิธีคิด ให้ n(A) = ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ คน , n (B) = ผู้ป่วยที่มะเร็งที่ปอด 200 คน n(AB)’ =ผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่หรือเป็นมะเร็งที่ปอด 600 คน n (AB) = ผู้ป่วยทั้งหมด - n (A  B) ’ = 1, ผู้ป่วยที่ไม่สูบบุหรี่หรือเป็นมะเร็งที่ปอด = 400 คน n (A B) = ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอด จาก n (A B) = n (A) + n (B) - n (A B) แทนค่า = n (A B) n (A B) = = 100 ตอบ ดังนั้น ผู้ป่วยที่สูบบุหรี่และเป็นมะเร็งที่ปอด มี คน

9 อย่าลืมนะ......การแก้ปัญหาโจทย์ หาจำนวนสมาชิกเซตจำกัด 2 เซต
ถ้า n (A) = จำนวนสมาชิกของเซต A n (B) = จำนวนสมาชิกของเซต B n (AB) = จำนวนสมาชิกของเซต A และ B n (AB) = จำนวนสมาชิกของเซต A หรือ B แล้ว n (AB) = n (A) + n (B) - n (AB)

10 สวัสดีครับ นายพิศาล หงษ์เงิน ครู คศ 2 โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา


ดาวน์โหลด ppt การแก้โจทย์ปัญหาเซตจำกัด 2 เซต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google