งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. คำขวัญของจังหวัดเชียงราย 2. คำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ 3. คำขวัญของจังหวัดน่าน 4. คำขวัญของจังหวัดพะเยา 5. คำขวัญของจังหวัดแพร่ 6. คำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. คำขวัญของจังหวัดเชียงราย 2. คำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ 3. คำขวัญของจังหวัดน่าน 4. คำขวัญของจังหวัดพะเยา 5. คำขวัญของจังหวัดแพร่ 6. คำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. คำขวัญของจังหวัดเชียงราย 2. คำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ 3. คำขวัญของจังหวัดน่าน 4. คำขวัญของจังหวัดพะเยา 5. คำขวัญของจังหวัดแพร่ 6. คำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 7. คำขวัญของจังหวัดลำพูน 8. คำขวัญของจังหวัดอุตรดิตถ์

3 เหนือสุดแด่นสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่น วัฒนธรรมล้านนาล่ำค่า พระธาตุดอยตุง

4 ดอยสุเทพเป็นศรีประเพณีเป็นสง่าบุปองชาติล้วง งามตานามรำค่านครพิงค์

5 แข่งเรือลือเลี่ยงเมืองงาช้างดำจิตรกรรมวัด ภูมินทร์แดนดินส้มสีทองเรืองรองพระธาตุ

6 กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่อง ดอย บุษราคัม

7 ม่อฮ่อม ไม้สัก ถิ่นรักพระลอ ช่อแฮศรีเมืองลือ เลื่องแพะเมืองผี คนแพร่นี้น้ำใจงาม

8 หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจีผู้คน ดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

9 พระธาตุเด่นพระรอดขังลำไยดังกระเทียมดี ประเพณีงามจามเทวีศรี หริถุญไชย

10 อุตรดิตถ์เมืองลางสาดหวานบ้านพระยาพิชัย ดาบหัก

11 เด็กชายพงษ์ปวีณ สินต๊ะ เลขที่ 19 ชั้น ม.1/1 เสนอ คุณครูวันทนีย์ จิกยอง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

12 www.th.wikipedia.org


ดาวน์โหลด ppt 1. คำขวัญของจังหวัดเชียงราย 2. คำขวัญของจังหวัดเชียงใหม่ 3. คำขวัญของจังหวัดน่าน 4. คำขวัญของจังหวัดพะเยา 5. คำขวัญของจังหวัดแพร่ 6. คำขวัญของจังหวัดแม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google