งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเพียงดิน ไชย โพธิ์ รหัสนิสิต 5510100711 ชั้น ปีที่ 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเพียงดิน ไชย โพธิ์ รหัสนิสิต 5510100711 ชั้น ปีที่ 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเพียงดิน ไชย โพธิ์ รหัสนิสิต 5510100711 ชั้น ปีที่ 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 ตราประจำจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ประคำสวย ร่ำรวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งาม พร้อมวัฒนธรรม คำขวัญประจำจังหวัด สุรินทร์

3 Google Map ระยะทางจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงจังหวัดสุรินทร์ 428 กิโลเมตร

4 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

5 วนอุทยานพนมสวาย

6 หมู่บ้านช้าง ตากลาง

7 อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ

8 ปราสาทศีขรภูมิ

9 ศาลหลักเมืองสุรินทร์

10 ปราสาทตาเมือน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเพียงดิน ไชย โพธิ์ รหัสนิสิต 5510100711 ชั้น ปีที่ 2 ภาควิชาปฐพีวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google