งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติ ส่วนตัว นางสาวสุทธินันท์ เมืองมูล โรงเรียนบ้านแม่กา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติ ส่วนตัว นางสาวสุทธินันท์ เมืองมูล โรงเรียนบ้านแม่กา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติ ส่วนตัว นางสาวสุทธินันท์ เมืองมูล โรงเรียนบ้านแม่กา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1

2 ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาวสุทธินันท์ เมืองมูล ชื่อเล่น B E เกิดวัน จันทร์ ที่ 9 ตุลาคม พ. ศ 2538 เรียนอยู่ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 เลขที่ 15 ครูประจำชั้น คุณครูสุพรรณ สุริยะ ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูสุพรรณ สุริยะ

3 ที่อยู่ บ้านเลขที่ 201 หมูที่ 10 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 เบอร์โทร 083-9489649 E-mail.BeeBee_027@hotmail.com

4 ข้อมูลครอบครัว

5

6 การเรียน ครูที่สอนชั้นอนุบาล 1- ชั้น มัธยมปีที่ 3 อนุบาล 1 คุณครูจิราภา ธรรมโฆษิตานนท์ อนุบาล 2 คุณครูกฤษณา ถิ่นจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 1 คุณครูสุนิตา เทพจักร ประถมศึกษาปีที่ 2 คุณครูภูมิพัฒน์ ยอดใจ ประถมศึกษาปีที่ 3 คุณครูนกุล วุฒิจิต / คุณครู วัฒนา สุวรรณรัตน์ ประถมศึกษาปีที่ 4 คุณครูทรรศมน โพธามิเกษม ประถมศึกษาปีที่ 5 คุณครูสุจินต์ คำปินไชย ประถมศึกษาปีที่ 6 คุณครูอินทร คำปา มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คุณครูสุพรรณ สุริยะ

7 การเรียน ชอบเรียนวิชา อะไรก็ได้ที่ง่าย และเข้าใจ >.< # เพราะ ก็มันเข้าใจไง 55+ T^T ไม่ชอบเรียนวิชา ก็...... วิชาที่เรียน แล้วไม่สนุกง่ะ !! ก็เพราะ มันไม่สนุกง่ะ จะ ให้ชอบได้ไงอ่ะ +^+ ชอบเรียนวิชา อะไรก็ได้ที่ง่าย และเข้าใจ >.< # เพราะ ก็มันเข้าใจไง 55+ T^T ไม่ชอบเรียนวิชา ก็...... วิชาที่เรียน แล้วไม่สนุกง่ะ !! ก็เพราะ มันไม่สนุกง่ะ จะ ให้ชอบได้ไงอ่ะ +^+

8 สิ่งที่ช่วยทำให้ประสบ ผลสำเร็จในการเรียน ก็....... ความพยายาม 55+ และการสนับสนุนของ เพื่อนๆๆๆๆๆ ^_^!!!

9 อาหารที่ชอบ กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยอ่ะ ก็เพราะ อะไรที่ขวางหน้าก็เลยกิน ( ที่จริง กินได้ทุกอย่าง ^^) สีที่ชอบ สีน้ำ สีโปรเตอร์ ( มันใช่ป่ะเนี่ย ) O.O??? ก็เพราะว่า มันเลอะดีไง อิอิ

10 สัตว์เลี้ยงที่ชอบ เออ ก็หนอนมั้ง OoO!!!! เพราะ ชีเมโจด๊าย !!!!!! ^_^

11 เพื่อนจ้า...... เพื่อนที่ LoV E

12 เพื่อนที่ดีมีคุณสมบัติ....... 1. มีน้ำใจ 2. เป็นคนดี 3. รักกัน รักกัน.... ^.^

13

14

15


ดาวน์โหลด ppt ประวัติ ส่วนตัว นางสาวสุทธินันท์ เมืองมูล โรงเรียนบ้านแม่กา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google