งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแข่งขันกีฬาข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2551 จัดการแข่งขันทุกวันพุธภาคบ่าย โดยเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแข่งขันกีฬาข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2551 จัดการแข่งขันทุกวันพุธภาคบ่าย โดยเริ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแข่งขันกีฬาข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2551 จัดการแข่งขันทุกวันพุธภาคบ่าย โดยเริ่ม แข่งขันในวันพุธที่ 12 ธ. ค. 50 – 30 ม. ค. 51 จัดการแข่งขันทุกวันพุธภาคบ่าย โดยเริ่ม แข่งขันในวันพุธที่ 12 ธ. ค. 50 – 30 ม. ค. 51 พิธีเปิด – ปิด ในวันที่ 31 ม. ค. 51 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ( เลื่อนจากวันที่ 30 ม. ค. 51 เนื่องจากตรงกับวันประชุมหัวหน้าส่วน ราชการฯ ) พิธีเปิด – ปิด ในวันที่ 31 ม. ค. 51 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดร้อยเอ็ด ( เลื่อนจากวันที่ 30 ม. ค. 51 เนื่องจากตรงกับวันประชุมหัวหน้าส่วน ราชการฯ ) สาธารณสุขสังกัดหน่วยสีที่ 8 ( สีเหลือง ) สาธารณสุขสังกัดหน่วยสีที่ 8 ( สีเหลือง ) ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมขบวน พาเหรด / กองเชียร์ ในวันที่ 31 ม. ค. 51 โดยพร้อมกัน เวลา 08.30 น. ณ สนาม กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด การแต่งกาย โดยสวมกางเกงสีดำ / กรมท่า เสื้อสีเหลือง ขอเชิญเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมขบวน พาเหรด / กองเชียร์ ในวันที่ 31 ม. ค. 51 โดยพร้อมกัน เวลา 08.30 น. ณ สนาม กีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ด การแต่งกาย โดยสวมกางเกงสีดำ / กรมท่า เสื้อสีเหลือง

2 โปรแกรมการแข่งขันกีฬา ( เฉพาะที่สาธารณสุขเข้าชิงฯ ) ประเภทกีฬา ว / ด / ป คู่แข่งขันรอบเวลาสนามแข่งขัน กีฬาแชร์บอล ชาย 31 ม. ค.5 1 สีเหลือง – สี ม่วง ชิง ชนะเลิศ 11.30 น. สนาม ร. ร. ขัติยะ วงษา กีฬาแชร์บอล หญิง 31 ม. ค.5 1 สีเหลือง – สี แดง ชิงที่ 3 10.00 น. สนาม ร. ร. ขัติยะ วงษา วอลเลย์บอล ชาย 31 ม. ค.5 1 สีเหลือง – สี ม่วง ชิง ชนะเลิศ 10.00 น. สนามกีฬากลาง จ. ร้อยเอ็ด วอลเลย์บอล หญิง 31 ม. ค.5 1 สีเหลือง – สี น้ำเงิน ชิง ชนะเลิศ 10.00 น. สนามกีฬากลาง จ. ร้อยเอ็ด

3 ประเภทการแข่งขัน 1.1 ชักกะเย่อชาย 10 คน, หญิง 10 คน 1.2 เรือบกชาย 10 คน, หญิง 10 คน 1.3 วิ่ง 7 ขา 1.3.1 ประเภทชาย 6 คน 1.3.2 ประเภทหญิง 6 คน 1.4 นั่งทับทุ่นระเบิด ชาย 10 คน, หญิง 10 คน คุณสมบัติของ นักกีฬา - ต้องเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำเท่านั้น - นักกีฬาลงแข่งขัน กีฬาได้เพียงประเภท เดียวเท่านั้น *** ส่งรายชื่อนักกีฬาให้ ศูนย์ประสานงานชมรม สร้างสุขภาพ สสจ. ร้อยเอ็ด ภายในวัน จันทร์ที่ 28 มกราคม 2551*** การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

4 ประเภทการแข่งขัน ชาย / หญิง 400 ม., 800 ม., 1,600 ม. การกำหนดเกณฑ์อายุ 1. รุ่นอายุ 35 – 39 ปี 2. รุ่นอายุ 40 – 44 ปี 3. รุ่นอายุ 45 – 49 ปี 4. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป หมายเหตุ : ลงแข่งขันได้รุ่น อายุละ 1 คน / 1 ระยะทาง คุณสมบัติของนักกีฬา - ต้องเป็นข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้างประจำเท่านั้น - นักกีฬาลงแข่งขันกีฬาได้เพียง ประเภทเดียวเท่านั้น - เตรียมหลักฐานแสดงอายุต่อ กรรมการฯ / คู่แข่งขันตรวจสอบ - ใช้จักรยานของกรรมการกลาง ( ได้รับการสนับสนุนจากชมรม จักรยานฯ สสจ. ร้อยเอ็ด ) *** ส่งรายชื่อนักกีฬาให้ศูนย์ ประสานงานชมรมสร้างสุขภาพ สสจ. ร้อยเอ็ด ภายในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551*** การแข่งขันจักรยานประเภทลู่

5 ประเภทการแข่งขัน ชาย / หญิง 100 ม., 200 ม., 400 ม. วิ่งผลัด 4 x 100 ม. การกำหนดเกณฑ์อายุ 1. รุ่นอายุ 35 – 39 ปี 2. รุ่นอายุ 40 – 44 ปี 3. รุ่นอายุ 45 – 49 ปี 4. รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป หมายเหตุ : - ลงแข่งขันได้รุ่น อายุละ 1 คน / 1 ประเภท - วิ่งผลัดทีมช / ญ ส่งได้ประเภทละ 1 ทีม และต้องมี ทุกกลุ่มอายุ ( ตามที่ กำหนด ) กลุ่ม อายุละ 1 คน คุณสมบัติของนักกีฬา - ต้องเป็นข้าราชการ พนักงาน ราชการ ลูกจ้างประจำเท่านั้น - นักกีฬาลงแข่งขันกีฬาได้เพียง ประเภทเดียวเท่านั้น - เตรียมหลักฐานแสดงอายุต่อ กรรมการฯ / คู่แข่งขันตรวจสอบ *** ส่งรายชื่อนักกีฬาให้ศูนย์ ประสานงานชมรมสร้างสุขภาพ สสจ. ร้อยเอ็ด ภายในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2551*** การแข่งขันกรีฑา


ดาวน์โหลด ppt การแข่งขันกีฬาข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ และองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2551 จัดการแข่งขันทุกวันพุธภาคบ่าย โดยเริ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google