งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เสียง จัดทำโดย 1. เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ใจ พนัส เลขที่ 23 2. เด็กหญิง พัชราวดี กวางแก้ว เลขที่ 29 3. เด็กหญิง อรวรา ผุด ผ่อง เลขที่ 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เสียง จัดทำโดย 1. เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ใจ พนัส เลขที่ 23 2. เด็กหญิง พัชราวดี กวางแก้ว เลขที่ 29 3. เด็กหญิง อรวรา ผุด ผ่อง เลขที่ 38."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เสียง จัดทำโดย 1. เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ใจ พนัส เลขที่ 23 2. เด็กหญิง พัชราวดี กวางแก้ว เลขที่ 29 3. เด็กหญิง อรวรา ผุด ผ่อง เลขที่ 38

2 เสียง เสียงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ นิยมนำมาใช้งานด้าน มัลติมีเดีย ซึ่งสามารถ ถ่ายทอดอารมณ์ไปยังผู้ชม ได้ เช่น การใช้เสียงระทึกใจ เพื่อทำให้เกิดความตื่นเต้น หรือเสียงนกร้องเพื่อสร้าง บรรยากาศตามธรรมชาติ

3 ทำความรู้จักกับ เสียง (Sound) อยู่ในรูปแบบของ พลังงาน (Energy) เหมือนกับ พลังงานความร้อน (Heat) และ พลังงานแสง (Light) ที่สามารถ ถ่ายทอดจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ผ่านตัวกลางที่เกิดจากการสั่น (Vibrating) ของวัตถุ และแปลง พลังงานที่อยู่ในรูปแบบคลื่นที่ ประกอบด้วยแอมพลิจูด (Amplitude) และความถี่ (Frequency) ของคลื่นเสียง

4 องค์ประกอบของ เสียง การนำเสียงจากธรรมชาติมาใช้งานบน คอมพิวเตอร์ต้องผ่านกระบวนการบันทึก (Record) จัด (Manipulate) และเล่นเสียง (Playback) แต่ก่อนที่จะผ่านกระบวนการ เหล่านี้จำเป็นต้องรับและแปลงเสียงให้อยู่ ในรูปแบบที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือ สำหรับประมวลผลและแปลงเสียงต้นฉบับ ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้า ได้แก่ ไมโครโฟน (Microphone) เครื่องขยาย เสียง (Amplifier) ลำโพง (Speaker) และ อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Audio Mixer)

5 ไมโครโฟน ไมโครโฟน (Microphone) เป็น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ เปลี่ยนคลื่นเสียง (Sound wave) จาก แหล่งกำเนิดเสียง เช่น เสียงพูด เสียงเพลง หรือเสียงดนตรี เป็นต้น

6 เครื่องขยายเสียง เครื่องขยายเสียง (Amplifier) เป็นอุปกรณ์สำหรับการขยาย สัญญาณอินพุตให้มีความดังหรือ แอมพลิจูตเพิ่มขึ้น

7 ลำโพง ลำโพง Speaker เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ สำหรับแปลงพลังงานทางไฟฟ้า กลับเป็นพลังงานเสียง ซึ่งมี ฟังก์ชันการทำงานตรงข้ามกับ ไมโครโฟนหรือเครื่องขยายเสียง

8 ประเภทของเสียง มิดี้ (MIDI) คือเสียงที่แทนเครื่อง ดนตรีชนิดต่างๆ ซึ่งได้รับการพัฒนามา ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1980 สำหรับใช้กับ เครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกส์และ คอมพิวเตอร์ เช่น สร้างเสียงตาม เครื่องเล่นเปียโน เป็นต้น โดยในมุม ของนักดนตรี ดนตรีแบบดิจิตอล (Digital Audio) คือสัญญาณเสียงที่ส่งมากจาก ไมโครโฟนหรือเล่นเทป หรือจาก แหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ ทั้งจาก ธรรมชาติ และที่สร้างขึ้นเอง และนำ ข้อมูลที่ได้มาแปลงเป็นสัญญาณ ดิจิตอล

9 อุปกรณ์บันทึกเสียง การ์ดเสียง (Sound Card) เป็น อุปกรณ์ควบคุมเสียงที่สามารถเพิ่มลง ในสล็อต PCI หรือ PCI Express บน เมนบอร์ดของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดย จะเชื่อมต่อละทำงานร่วมกับอุปกรณ์ ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์

10 ขั้นตอนการนำเสียง มาใช้งาน ตัดสินใจว่าจะใช้เสียงชนิดใดกับงานที่ ออกแบบ เป็นต้น ซึ่งต้องกำหนดตำแหน่งหรือเวลาใน การแสดงเสียงให้เหมาะสมด้วย ตัดสินใจว่าจะใช้เสียงแบบมิดี้ หรือใช้เสียง แบบดิจิตอลที่ไหนและเมื่อไหร่ พิจารณาว่าจะสร้างข้อมูลเสียงขึ้นมาเอง หรือซื้อสำเร็จรูปมาใช้งาน นำไฟล์เสียงมาทำการปรับแต่งให้เหมาะสม กับมัลติมิเดียที่ออกแบบ ทดสอบการทำงานของเสียงให้มั่นใจว่า เสียงที่นำเสนอมีความสัมพันธ์กับภาพใน งานมัลติมเดียที่ผลิตขึ้น

11


ดาวน์โหลด ppt เสียง จัดทำโดย 1. เด็กหญิง จุฑาทิพย์ ใจ พนัส เลขที่ 23 2. เด็กหญิง พัชราวดี กวางแก้ว เลขที่ 29 3. เด็กหญิง อรวรา ผุด ผ่อง เลขที่ 38.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google