งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูปพิชญา คนยืน

2 ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8

3 ครูปพิชญา คนยืน ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านประชิด มุม ด้าน ตรง ข้ามมุม

4 ครูปพิชญา คนยืน ชื่อของฟังก์ชัน ตรีโกณมิติ ( อัตราส่วน ตรีโกณมิติ )

5 ครูปพิชญา คนยืน A B C ด้านประชิด มุม A ด้านตรงข้าม มุมฉาก ด้านตรง ข้ามมุม A

6 ครูปพิชญา คนยืน Sine ย่อว่า Sin ( อ่านว่า ไซน์ ) ฟังก์ชัน Sine ของมุม A คืออัตราส่วนความ ยาวของ ด้านตรงข้ามมุม ด้านตรงข้ามมุม ฉาก A

7 ครูปพิชญา คนยืน Cosine ย่อมา จาก cos ( อ่านว่า โคไซน์ ) ฟังก์ชัน cosine ของมุม A คือ อัตราส่วนความ ยาวของ

8 ครูปพิชญา คนยืน ด้านประชิดมุม A ด้านตรงข้าม มุมฉาก Tangent ย่อมา จาก tan ( อ่านว่า แทน เจนท์ )

9 ครูปพิชญา คนยืน ฟังก์ชัน tangent ของมุม A คือ อัตราส่วนความ ยาวของด้านตรง ข้ามมุม A ด้านประชิดมุม A

10 ครูปพิชญา คนยืน ถ้าเราตั้งชื่อ ย่อของด้าน ประกอบต่างๆเพื่อ สะดวกแก่การ จดจำ จะได้ดังนี้

11 ครูปพิชญา คนยืน ด้านตรงข้ามมุม ฉาก ย่อว่า H ด้านตรงข้ามมุม ย่อว่า O ด้านประชิดมุม ย่อ ว่า A

12 ครูปพิชญา คนยืน A H 0

13 จะได้อัตราส่วน ของมุม ดังนี้ Sin = Cos = tan =

14 ครูปพิชญา คนยืน ข้อสังเ กต = tan

15 ครูปพิชญา คนยืน 4 5 3 A B C

16 A B C 8 10 6


ดาวน์โหลด ppt ครูปพิชญา คนยืน. ทักษะ กระบวนการ ทาง คณิตศาสตร์ หน่วยการ เรียนรู้ที่ 8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google