งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาว ผกามาศ บุญ สว่าง 5510610277 ภาคพัฒนาการเกษตร ชั้น ปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาว ผกามาศ บุญ สว่าง 5510610277 ภาคพัฒนาการเกษตร ชั้น ปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาว ผกามาศ บุญ สว่าง 5510610277 ภาคพัฒนาการเกษตร ชั้น ปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์

2 2 ปริมาณการใช้ยางในผลิตภัณฑ์ต่างๆและมูลค่าการส่งออก ปี 2551 - ยางยานพาหนะ 68,953 ล้านบาท ( ใช้ยาง 238,500 ตัน ) - ถุงมือยาง 28,017 ล้านบาท ( ใช้ยาง 52,436 ตัน ) - เส้นด้ายยาง 6,513 ล้านบาท ( ใช้ยาง 54,108 ตัน ) โครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทย มี ส่วน - อุตสาหกรรมยางพารา – แปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นและยางแห้ง ( ยางแผ่น, ยางแท่ง ) - อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง – นำน้ำยางข้นไปทำผลิตภัณฑ์เช่น ถุงมือยาง เส้นด้ายยาง – นำยางแห้งไปทำผลิตภัณฑ์เช่น ยางล้อรถยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง

3 โครงสร้างอุตสาหกรรมยางพาราไทย  อุตสาหกรรมยางพารา - แปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นและยางแห้ง ( ยางแผ่น, ยางแท่ง )  อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง - นำน้ำยางข้นไปทำผลิตภัณฑ์เช่น ถุงมือยาง เส้นด้าย ยาง - นำยางแห้งไปทำผลิตภัณฑ์เช่น ยางล้อรถยนต์ ชิ้นส่วน ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ในงานก่อสร้าง ปริมาณการใช้ยางในผลิตภัณฑ์ต่างๆและมูลค่าการ ส่งออก ปี 2551 - ยางยานพาหนะ 68,953 ล้านบาท ( ใช้ยาง 238,500 ตัน ) - ถุงมือยาง 28,017 ล้านบาท ( ใช้ยาง 52,436 ตัน ) - เส้นด้ายยาง 6,513 ล้านบาท ( ใช้ยาง 54,108 ตัน )

4 4 สถิติปริมาณการใช้ยางของ ประเทศไทย ปี 2551 ที่มา : สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการ เกษตร

5 สถิติปริมาณการใช้ยางของประเทศ ไทย ปี 2551


ดาวน์โหลด ppt นางสาว ผกามาศ บุญ สว่าง 5510610277 ภาคพัฒนาการเกษตร ชั้น ปีที่ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google