งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้านทาน R ชนิดต่างๆ ความต้านทาน ชนิด 1 % ความต้านกำลังวัตต์สูง ชนิดปรับแทปได้ ความต้านทาน ชนิด 5 % ความต้าน กำลังวัตต์สูง ความต้านทานที่ ปรับค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้านทาน R ชนิดต่างๆ ความต้านทาน ชนิด 1 % ความต้านกำลังวัตต์สูง ชนิดปรับแทปได้ ความต้านทาน ชนิด 5 % ความต้าน กำลังวัตต์สูง ความต้านทานที่ ปรับค่าได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความต้านทาน R ชนิดต่างๆ ความต้านทาน ชนิด 1 % ความต้านกำลังวัตต์สูง ชนิดปรับแทปได้ ความต้านทาน ชนิด 5 % ความต้าน กำลังวัตต์สูง ความต้านทานที่ ปรับค่าได้ โว ลุ่ม ทริมเมอร์ 15 รอบ เกือ กม้า 1

3 สี น้ำต าล แทนเลข 1 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 10 หรือเติม 1 ศูนย์ สี แดง แทนเลข 2 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 100 หรือเติม 2 ศูนย์ สีส้ม แทนเลข 3 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1000 หรือเติม 3 ศูนย์ สี เหลือ ง แทนเลข 4 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 10000 หรือเติม 4 ศูนย์ สี เขียว สีน้ำ เงิน สี ม่ว ง แทนเลข 5 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 100000 หรือเติม 5 ศูนย์ แทนเลข 6 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1 ล้าน หรือเติม 6 ศูนย์ แทนเลข 7 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 10 ล้าน หรือเติม 7 ศูนย์ สี เท า สี ขา ว แทนเลข 8 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 100 ล้าน หรือเติม 8 ศูนย์ แทนเลข 9 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1000 ล้าน หรือเติม 9 ศูนย์ สี ดำ แทนเลข 0 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1 หรือไม่เติม ศูนย์ 2

4 การ อ่านค่า สี 5 60 เติมสองศูนย์ หรือ x 10 2 ผิดพลา ด 5% สี ทอง 68 000000 เติมสามศูนย์ หรือ x 10 3 = 5.6K  = 68K  ผิดพลาด 5% สี ทอง 15 00 = 1.5K  ผิดพลาด 1% สี น้ำต าล 3

5 จงอ่านค่า R เหล่านี้ คำตอบคือ 5 6 x100 = 5600  = 5.6K  คำตอบคือ 3 3 x1000 = 33000  = 33K  คำตอบคือ 2 2 x1000 = 22000  = 22K  คำตอบคือ 4 7 x100 = 4700  = 4.7K  คำตอบคือ 6 8 x1 = 68  คำตอบคือ 3 9 0 0 = 3900  = 3.9K  คำตอบคือ 6 8 00 = 6.8K  4

6 การหาวัตต์ของความต้านทาน ( R ) ซึ่งมีผลทำให้ความต้านทาน ร้อนขึ้นจนถึงไหม้และขาดเมื่อเกินกำลังวัตต์ I ถ่าน 9 V 1.5K  E IR จากวงกลมกฎ ของโอหม์ I E R = R I = E = 9V9V 1.5K  = 6 mA กำลังวัตต์ของ R หาได้จาก I R 2 = (6mA) x 1.5K  2 3W3W 2W 1W1/2 W 1/4 W ขนาดของ R กำลังวัตต์ ขนาดเท่าของจริง 1/8 W = 36 x 10 x 1.5 x 10 - 6 3 = 36 x 1.5 x 10 -3 = 54 mW 5

7 การต่อ R แบบอนุกรม R1R1 R2R2 4.7K  R รวม = R1 + R2 R รวม = 4.7K  + 4.7K  R รวม = 9.4K  6

8 การต่อ R แบบอนุกรม R รวม = R1 + R2 + R3 R รวม = 5.6K  + 5K  + 5.6K  R รวม = 16.2K  R1R1 R2R2 R3R3 5.6K  5K  5.6K  7

9 การต่อ R แบบขนาน 22K  R2R2 R1R1 R รวม = R1 x R2 R1 + R2 22K  x22 K  22K  +2 2K  = 44K  R รวม = 484K  = 11K  R ทั้งสองตัว เท่ากัน R รวม = R1 / 2 หรือ R2 / 2 8

10 การต่อ R แบบขนาน R2R2 R1R1 R รวม = R1 x R2 R1 + R2 330K  x4. 7K  330K  +4. 7K  = 334.7 K  R รวม = 1551K  = 4.63K  R ทั้งสองตัวไม่เท่ากัน R รวม จะ ใกล้เคียง R ค่าน้อย R ไม่ เท่ากัน 4.7K  330K  9

11 การต่อ R แบบผสม R รวม = R1+ + R4 R2 x R3 R2 + R3 1.5K  3.9K  5.6K  R4R4 R1R1 R3R3 R2R2 = 5.6K+ 3.9K 5.6Kx3.9K 3.9 K + + 1.5 K R รวม = 3.9K + 2.3K + 1.5K = 7.7K  1010

12 การต่อ R แบบผสม R รวม = R1+ + R6 R2 (R3+R4+ R5) R2 +(R3+R4+ R5) = 5K+(3.6K+1 K+4.4K) 5K(3.6K+1K +4.4K) 5.6 K + + 4.7 K R รวม = 5.6K + 3.21K + 4.7K = 13.51K  5.6 K 3.6 K 5K1K 4.4 K 4.7 K R5R5 R1R1 R3R3 R2R2 R4R4 R6R6 1

13 ผลรวม ของค่า R = ทบทวนก่อนจบ ให้ทดลองทำใน กระดาษของท่านก่อนเฉลย ผลรวม ของค่า R = มีค่า = 1212


ดาวน์โหลด ppt ความต้านทาน R ชนิดต่างๆ ความต้านทาน ชนิด 1 % ความต้านกำลังวัตต์สูง ชนิดปรับแทปได้ ความต้านทาน ชนิด 5 % ความต้าน กำลังวัตต์สูง ความต้านทานที่ ปรับค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google