งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความต้านทานที่ปรับค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความต้านทานที่ปรับค่าได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความต้านทานที่ปรับค่าได้
1 ความต้านทาน R ชนิดต่างๆ ความต้านทานชนิด 5 % ความต้านทานชนิด 1 % ความต้านกำลังวัตต์สูงชนิดปรับแทปได้ ความต้านกำลังวัตต์สูง ความต้านทานที่ปรับค่าได้ โวลุ่ม ทริมเมอร์ 15 รอบ เกือกม้า

2 2 สีดำ แทนเลข 0 ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1 หรือไม่เติม ศูนย์ สีน้ำตาล
สีแดง แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 100 หรือเติม 2 ศูนย์ สีส้ม แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x หรือเติม 3 ศูนย์ สีเหลือง แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x หรือเติม 4 ศูนย์ สีเขียว แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x หรือเติม 5 ศูนย์ แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1ล้าน หรือเติม 6 ศูนย์ สีน้ำเงิน สีม่วง แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 10ล้าน หรือเติม 7 ศูนย์ สีเทา แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 100ล้าน หรือเติม 8 ศูนย์ แทนเลข ถ้าเป็นเลขทวีคูณ x 1000ล้าน หรือเติม 9 ศูนย์ สีขาว

3 3 การอ่านค่าสี 5 6 00 6 8 000 1 5 = 5.6KW ผิดพลาด 5%
สีทอง 5 6 00 เติมสองศูนย์หรือ x 10 2 = 5.6KW ผิดพลาด 5% สีทอง 6 8 000 เติมสามศูนย์หรือ x 10 3 = 68KW ผิดพลาด 1% สีน้ำตาล 1 5 = 1.5KW

4 4 จงอ่านค่า R เหล่านี้ คำตอบคือ 5 6 x100 = 5600W = 5.6KW

5 ขนาดของ R กำลังวัตต์ ขนาดเท่าของจริง
5 การหาวัตต์ของความต้านทาน( R ) ซึ่งมีผลทำให้ความต้านทานร้อนขึ้นจนถึงไหม้และขาดเมื่อเกินกำลังวัตต์ จากวงกลมกฎของโอหม์ R I = E I E R = E I R I = 9V 1.5KW ถ่าน 9 V 1.5KW = 6 mA กำลังวัตต์ของ R หาได้จาก I R 2 = (6mA) x 1.5KW 2 = 36 x 10 x 1.5 x 10 - 6 3 ขนาดของ R กำลังวัตต์ ขนาดเท่าของจริง = 36 x 1.5 x 10 -3 = 54 mW 3W 2W 1W 1/2W 1/4W 1/8W

6 6 การต่อ R แบบอนุกรม 4.7KW R1 R2 R รวม = R1 + R2 R รวม = 4.7KW + 4.7KW

7 7 การต่อ R แบบอนุกรม 5.6KW 5KW R1 R2 R3 R รวม = R1 + R2 + R3
R รวม = 5.6KW + 5KW KW R รวม = 16.2KW

8 8 การต่อ R แบบขนาน = 22KW R2 R1 R รวม = R1 x R2 R1 + R2 22KWx22KW
22KW+22KW = 44KW R รวม = 484KW = 11KW Rทั้งสองตัวเท่ากัน Rรวม = R1 / 2หรือ R2 / 2

9 9 R ไม่เท่ากัน การต่อ R แบบขนาน = 4.7KW 330KW R2 R1 R รวม = R1 x R2
330KWx4.7KW 330KW+4.7KW = 334.7KW R รวม = 1551KW = 4.63KW Rทั้งสองตัวไม่เท่ากัน Rรวม จะใกล้เคียง Rค่าน้อย

10 10 การต่อ R แบบผสม = 1.5KW 3.9KW 5.6KW R4 R1 R3 R2 R รวม = R1+ + R4
R2 x R3 R2 + R3 = 5.6K+3.9K 5.6Kx3.9K 3.9K + + 1.5K R รวม = 3.9K + 2.3K + 1.5K = 7.7KW

11 11 การต่อ R แบบผสม = 5.6K 3.6K 5K 1K 4.4K 4.7K R5 R1 R3 R2 R4 R6
5.6K K + 4.7K = KW

12 12 ทบทวนก่อนจบ ให้ทดลองทำในกระดาษของท่านก่อนเฉลย ผลรวมของค่า R = มีค่า = ผลรวมของค่า R = มีค่า = ผลรวมของค่า R = มีค่า = ผลรวมของค่า R = มีค่า = ผลรวมของค่า R = มีค่า =


ดาวน์โหลด ppt ความต้านทานที่ปรับค่าได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google