งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เห็นชัด ๆ อาทิตย์คู่จันทร์ ชายคู่หญิง ดอกไม้คู่แมลง แม้แต่ร่างกายของตัวเรา แต่ละคน ยังประกอบด้วยชิ้นส่วน ที่เป็นคู่ทั้งนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เห็นชัด ๆ อาทิตย์คู่จันทร์ ชายคู่หญิง ดอกไม้คู่แมลง แม้แต่ร่างกายของตัวเรา แต่ละคน ยังประกอบด้วยชิ้นส่วน ที่เป็นคู่ทั้งนั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เห็นชัด ๆ อาทิตย์คู่จันทร์ ชายคู่หญิง ดอกไม้คู่แมลง แม้แต่ร่างกายของตัวเรา แต่ละคน ยังประกอบด้วยชิ้นส่วน ที่เป็นคู่ทั้งนั้น

3 คิ้ว ก็คู่ ผม จำนวนเส้น ก็ เป็นคู่ ตา มี สองตา เป็นคู่ ปาก มีริมฝีปากบน ริมฝีปากล่าง ก็ เป็นคู่ ฟัน มี ๓๒ ซี่ เป็นคู่ แขน มี ๒ ข้าง เป็นคู่ ขา มี ๒ ข้าง เป็นคู่ ซี่โครง มี ๒ ข้าง เป็นคู่ แม้แต่อวัยวะบางส่วนดูเหมือนจะมีอัน เดียว แต่ถ้าดูให้ดี จะพบว่ามี ส่วนประกอบที่เป็นคู่ติดอยู่ด้วย

4

5 อยู่เดียว เปลี่ยวกาย แสนสบาย แต่ไม่สนุก อยู่สอง ครองทุกข์ แสนสนุก แต่ ไม่สบาย

6

7

8

9

10 ความเหมือนบนความ แตกต่างของอาดัมและอี วา

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21


ดาวน์โหลด ppt เห็นชัด ๆ อาทิตย์คู่จันทร์ ชายคู่หญิง ดอกไม้คู่แมลง แม้แต่ร่างกายของตัวเรา แต่ละคน ยังประกอบด้วยชิ้นส่วน ที่เป็นคู่ทั้งนั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google