งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 พีชคณิตบูลีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 พีชคณิตบูลีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 พีชคณิตบูลีน

2 พีชคณิตบูลีนเป็นการทำงานและ กฎที่เกี่ยวกับเลข 0 และ 1 เป็นพื้นฐานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ พีชคณิตบูลีนประกอบด้วย 3 ตัว ดำเนินการคือ ซัม (sum), โปรดักส์ (product), และ คอมพลีเมนต์ (complement)

3 สัญลักษณ์ของตัว ดำเนินการ ตัวดำเนินการซัมใช้สัญลักษณ์ + เช่น 1 + 0 = 1 ตัวดำเนินการโปรดักส์ใช้ สัญลักษณ์ เช่น 0 1 = 0 ตัวดำเนินการคอมพลีเมนต์ใช้ สัญลักษณ์ เช่น 0 = 1

4 ผลลัพธ์ของตัว ดำเนินการซัม 1 + 1 = 1 1 + 0 = 1 0 + 1 = 1 0 + 0 = 0

5 ผลลัพธ์ของตัว ดำเนินการโปรดักส์ 1 1 = 1 1 0 = 0 0 1 = 0 0 0 = 0

6 ผลลัพธ์ของตัว ดำเนินการคอมพลีเมนต์ 0 = 1 1 = 0

7 ตัวอย่าง 1 จงหาค่าของ 10+(0+1) วิธีทำ ให้ใช้นิยามของตัว ดำเนินการดังนี้ (1 0)+(0+1)= 0 + 1 = 0 + 0 = 0

8 ตัวอย่าง 2 จงหาค่าของ (10) +(1+1 ) วิธีทำ ให้ใช้นิยามของตัว ดำเนินการดังนี้ (10) +(1+1 ) = 0 + (1+0) = 1 + 1 = 1 + 0 = 1


ดาวน์โหลด ppt ค 32214 คณิตศาสตร์ สำหรับคอมพิวเตอร์ 4 พีชคณิตบูลีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google