งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4
พีชคณิตบูลีน ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4

2 พีชคณิตบูลีน พีชคณิตบูลีนเป็นการทำงานและกฎที่เกี่ยวกับเลข 0 และ 1
พีชคณิตบูลีนเป็นการทำงานและกฎที่เกี่ยวกับเลข 0 และ 1 เป็นพื้นฐานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พีชคณิตบูลีนประกอบด้วย 3 ตัวดำเนินการคือ ซัม (sum), โปรดักส์ (product), และ คอมพลี เมนต์ (complement)

3 สัญลักษณ์ของตัวดำเนินการ
ตัวดำเนินการซัมใช้สัญลักษณ์ + เช่น = 1 ตัวดำเนินการโปรดักส์ใช้สัญลักษณ์ • เช่น 0 • 1 = 0 ตัวดำเนินการคอมพลีเมนต์ใช้สัญลักษณ์ เช่น 0 = 1

4 ผลลัพธ์ของตัวดำเนินการซัม
1 + 1 = 1 1 + 0 = 1 0 + 1 = 1 0 + 0 = 0

5 ผลลัพธ์ของตัวดำเนินการโปรดักส์
1 • 1 = 1 1 • 0 = 0 0 • 1 = 0 0 • 0 = 0

6 ผลลัพธ์ของตัวดำเนินการคอมพลีเมนต์
0 = 1 1 = 0

7 ตัวอย่าง1 จงหาค่าของ 1•0+(0+1)
วิธีทำ ให้ใช้นิยามของตัวดำเนินการดังนี้ (1 • 0)+(0+1) = 0 + 1 = 0 + 0 = 0

8 ตัวอย่าง2 จงหาค่าของ (1•0) +(1+1 )
ตัวอย่าง2 จงหาค่าของ (1•0) +(1+1 ) วิธีทำ ให้ใช้นิยามของตัวดำเนินการดังนี้ (1•0) +(1+1 ) = 0 + (1+0) = 1 + 1 = 1 + 0 = 1


ดาวน์โหลด ppt ค32214 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google