งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)
การดำเนินการของเซต Operation of Set ยูเนียน (Union) อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement) ผลต่าง (Difference)

2 การดำเนินการของเซต 2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน) ยูเนียน ( รวมกัน ) A B A
2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน) A B A B U U

3 2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน)
1. ยูเนียน ( รวมกัน ) 2. อินเตอร์เซกชัน(ซ้ำกัน) A B AB={ 1,2,3,4,5,6,7 } AB={ 4 } 5 1 6 4 2 7 3 8 U

4 จงแรเงาเซตต่อไปนี้

5 ={1,2,3} ={1,2,3,4,5,6}

6 ={1,2,3,4,5,6,7,8} = { }

7 1. จากรูปภาพจงหาสมาชิกของเซต
1. จากรูปภาพจงหาสมาชิกของเซต 1.U={____________} 2. AB={__________} 3. A  C={____________} 4. B  C={_____________} 5. A  B  C={___________} 6. AB={_______} 7. A  C={________} 8. B  C={________} 9. A  B  C={____} 10. A  B  C={_______}

8 การดำเนินการของเซต(ต่อ)
3. คอมพลีเมนต์ ( ข้างนอก A ) 4. ผลต่าง A-B (ยึดตัวตั้งลบตัวที่เหมือนกันออก) A A B B U U

9 A={ 1,2,3,4 } B={ 4,5,6,7 }

10

11

12 2. 10

13 c A B 5 6 2 8 1 3 4 7 U Test5M. 1.AB={………………..} 6.AB={………..}
2.AC={………………..} 3.BC={………………..} 4.ABC={……………} 5.(AB)C={………….} 6.AB={………..} 7.AC={…………..} 8.BC={…………..} 9.ABC={……….} 10.(AB)C={………}

14 - ตัวที่เหมือนกัน Aนอก A
B 5 6 2 8 1 3 4 Test 5 M. 7 c U 1.A-B={……….} 2.A-C={……….} 3.B-C={……….} 4.A-B-C={………} 5.(A-B)-C={……..} 6.A={…………..} 7.C={…………….} 8.(BC)={……………….} 9.(ABC)={……………} 10.{(AB)C}={……….}

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 ทำแบบฝึกหัดในFileที่แนบมาให้
แบบฝึกหัดที่ 4


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เซกชั่น (Intersection) คอมพลีเมนต์ (Complement)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google