งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกรกฎาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกรกฎาคม 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกรกฎาคม 2555

2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
ข่าวเผยแพร่ โทรทัศน์ เว็บไซต์ ข่าว น.ส.พ. วิทยุ กิจกรรมอื่นๆ เว็บไซต์

3 ช่องทางการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2555 จำนวน(ครั้ง) / ช่องทาง
รวม โทรทัศน์ วิทยุ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ ข่าวเผยแพร่ เว็บไซต์ อื่นๆ 40 236 488 102 1,486 1,596 653 4,601 หมายเหตุ : จากการเผยแพร่สื่อวิทยุทั้งหลักและชุมชน มีการจัด รายการหมอทาง 297 ครั้ง

4 สรุปผลการประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 4,601 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม ,601 ครั้ง

5 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนกรกฎาคม 2555
วิทยุ โทรทัศน์ อื่นๆ 0.88 5.13 10.61 14.19 2.22 32.30 34.67

6 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงานภายในกรมทางหลวงชนบท
หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุดประจำเดือนกรกฎาคม - ส่วนกลาง : สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 164 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 80 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 74 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่ที่สุด) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช.ที่ 5 จำนวน 432 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 2. สทช.ที่ 9 จำนวน 385 ครั้ง (สื่อเว็บไซต์มากที่สุด) 3. สทช.ที่ 8 จำนวน 376 ครั้ง (ข่าวเผยแพร่มากที่สุด)


ดาวน์โหลด ppt สรุปการรายงานผลการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือนกรกฎาคม 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google