งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคืบหน้างาน เว็บไซต์โครงการคูปอง นวัตกรรม. N o. รายการ เดือน ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 123456789 10101 1212 1 หน้าหลักโครงการ 2 ข้อมูลโครงการ 3 ระบบข่าวสารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคืบหน้างาน เว็บไซต์โครงการคูปอง นวัตกรรม. N o. รายการ เดือน ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 123456789 10101 1212 1 หน้าหลักโครงการ 2 ข้อมูลโครงการ 3 ระบบข่าวสารและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคืบหน้างาน เว็บไซต์โครงการคูปอง นวัตกรรม

2 N o. รายการ เดือน ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 123456789 10101 1212 1 หน้าหลักโครงการ 2 ข้อมูลโครงการ 3 ระบบข่าวสารและ กิจกรรม 4 ระบบจัดการเอกสาร 5 ระบบการดูแลข้อมูล ของคณะกรรมการ X X ดำเนินการแล้ว X X ระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งหมด / งานคงเหลือ 10 0 %

3 N o. รายการ ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 123456789 10101 1212 6 ระบบ ISP ระบบรับสมัคร ISP ระบบกรรมการ คัดเลือก ISP ระบบลงมติอนุมัติ ISP 7 ระบบ SMEs การรับสมัคร SMEs ระบบกรรมการ คัดเลือก SMEs ระบบลงมติอนุมัติ SMEs 8 ระบบการจัดการ back office X X ดำเนินการแล้ว X X ระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งหมด / งานคงเหลือ 10 0 %

4 N o. รายการ ประจำเดือน ( ปี 2555 ) 123456789 10101 1212 9 การบำรุงรักษาระบบ X X ดำเนินการแล้ว X X ระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งหมด / งานคงเหลือ 60 % 40 %

5 หน้าหลักโครงการ

6 ระบบข่าวสารและกิจกรรม

7 ระบบจัดการเอกสาร

8 ระบบการดูแลข้อมูลของคณะกรรมการ

9 ระบบรับสมัคร ISP

10 ระบบกรรมการคัดเลือก ISP และระบบลง มติอนุมัติ ISP

11 การรับสมัคร SMEs

12 ระบบกรรมการคัดเลือก SMEs และระบบลง มติอนุมัติ SMEs

13 ระบบการจัดการ Back Office

14 การบำรุงรักษาระบบ มีการ Scan Virus ที่เครื่อง Server ทุกๆ สัปดาห์ มีการ Back Up ฐานข้อมูลทุกวัน เพิ่มเติม / แก้ไข บางส่วนของเว็บไซต์ตาม ความต้องการของทางโครงการคูปองฯ แต่ ต้องเห็นชอบทั้ง IT กับ ทางโครงการคูปองฯ แล้วว่าสมควรกระทำการดำเนินการเรื่อง ดังกล่าว เก็บรักษาเอกสารของโครงการต่างๆ และ เอกสารของ ISP ให้พร้อมสำหรับทางโครงการ คูปองฯ เมื่อต้องการใช้งานทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt ความคืบหน้างาน เว็บไซต์โครงการคูปอง นวัตกรรม. N o. รายการ เดือน ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 123456789 10101 1212 1 หน้าหลักโครงการ 2 ข้อมูลโครงการ 3 ระบบข่าวสารและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google