งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เว็บไซต์โครงการคูปองนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เว็บไซต์โครงการคูปองนวัตกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เว็บไซต์โครงการคูปองนวัตกรรม
ความคืบหน้างาน เว็บไซต์โครงการคูปองนวัตกรรม

2 แผนการดำเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรม
ดำเนินการแล้ว ระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด/งานคงเหลือ X X No. รายการ เดือน ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 หน้าหลักโครงการ ข้อมูลโครงการ ระบบข่าวสารและกิจกรรม ระบบจัดการเอกสาร ระบบการดูแลข้อมูลของคณะกรรมการ 100% 100% 100% 100% 100%

3 แผนการดำเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรม
ดำเนินการแล้ว ระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด/งานคงเหลือ X X No. รายการ ประจำเดือน ( ปี 2554 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ระบบ ISP ระบบรับสมัคร ISP ระบบกรรมการคัดเลือก ISP ระบบลงมติอนุมัติ ISP ระบบ SMEs การรับสมัคร SMEs ระบบกรรมการคัดเลือก SMEs ระบบลงมติอนุมัติ SMEs ระบบการจัดการ back office 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 แผนการดำเนินงานโครงการคูปองนวัตกรรม
ดำเนินการแล้ว ระยะเวลาการดำเนินการทั้งหมด/งานคงเหลือ X X No. รายการ ประจำเดือน ( ปี 2555 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 การบำรุงรักษาระบบ 60% 40%

5 งานที่ดำเนินการแล้ว หน้าหลักโครงการ

6 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบข่าวสารและกิจกรรม

7 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบจัดการเอกสาร

8 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบการดูแลข้อมูลของคณะกรรมการ

9 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบรับสมัคร ISP

10 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบกรรมการคัดเลือก ISP และระบบลงมติอนุมัติ ISP

11 งานที่ดำเนินการแล้ว การรับสมัคร SMEs

12 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบกรรมการคัดเลือก SMEs และระบบลงมติอนุมัติ SMEs

13 งานที่ดำเนินการแล้ว ระบบการจัดการ Back Office

14 งานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
การบำรุงรักษาระบบ มีการ Scan Virus ที่เครื่อง Server ทุกๆ สัปดาห์ มีการ Back Up ฐานข้อมูลทุกวัน เพิ่มเติม/แก้ไข บางส่วนของเว็บไซต์ตามความต้องการของทางโครงการคูปองฯ แต่ต้องเห็นชอบทั้ง IT กับ ทางโครงการคูปองฯ แล้วว่าสมควรกระทำการดำเนินการเรื่องดังกล่าว เก็บรักษาเอกสารของโครงการต่างๆ และเอกสารของ ISP ให้พร้อมสำหรับทางโครงการคูปองฯ เมื่อต้องการใช้งานทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt เว็บไซต์โครงการคูปองนวัตกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google