งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next. back next อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next. back next อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 next

2 back next

3 อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home

4 ปลาตะเพียน มีตัวสีเงินแวววาว ด้านหลังมีสีคล้ำ เล็กน้อย ด้านท้องสีจาง ครีบอื่นๆ สีเหลืองอ่อน มี ขนาดโดยเฉลี่ย 36 เซนติเมตร back next home

5 ปลาชะโด มีลำตัวค่อนข้างกลมยาว พื้น ลำตัวสีน้ำตาลลอมเขียว มีลายดำกระจาย อยู่ทั่วตัว มีฟันแหลมคม มีขนาดโตเต็มที่ ถึง เมตร หนักถึง 20 กิโลกรัม ปลาชะโด มีลำตัวค่อนข้างกลมยาว พื้น ลำตัวสีน้ำตาลลอมเขียว มีลายดำกระจาย อยู่ทั่วตัว มีฟันแหลมคม มีขนาดโตเต็มที่ ถึง เมตร หนักถึง 20 กิโลกรัม back next home

6 ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน ลุ่มน้ำโขง เป็นปลาไม่มีเกล็ด เกือบจะ ไม่มีหนวด สามารถได้ถึง 3 เมตร และ หนัก 150 – 200 กิโลกรัม ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน ลุ่มน้ำโขง เป็นปลาไม่มีเกล็ด เกือบจะ ไม่มีหนวด สามารถได้ถึง 3 เมตร และ หนัก 150 – 200 กิโลกรัม back next home

7 ปลาม้า มีรูปร่างเพรียวเล็กไปทางด้านท้ายลำตัว หัวคต หน้าผากเว้าลึก มีปากกว้าง เกล็ดเล็กมาก ลำตัว สีเทาอ่อนเหลืองเงิน มีความยาว 25 – 30 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 1 เมตร ปลาม้า มีรูปร่างเพรียวเล็กไปทางด้านท้ายลำตัว หัวคต หน้าผากเว้าลึก มีปากกว้าง เกล็ดเล็กมาก ลำตัว สีเทาอ่อนเหลืองเงิน มีความยาว 25 – 30 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 1 เมตร back next home

8 ปลายี่สก เป็นปลาน้ำจืด ขนาดใหญ่หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ สีของลำตัว สีเหลืองส้ม สีแถบสีดำ 7 แถบ ตาสีแดง มีความยาว 1 เมตร และมีน้ำหนักถึง 40 กิโลกรัม ปลายี่สก เป็นปลาน้ำจืด ขนาดใหญ่หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ สีของลำตัว สีเหลืองส้ม สีแถบสีดำ 7 แถบ ตาสีแดง มีความยาว 1 เมตร และมีน้ำหนักถึง 40 กิโลกรัม back next home

9 ปลาสวาย มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก มีปากที่แคบ รูปเพรียว ป้อมสั้น มีลำตัวสีเทา คล้ำอมน้ำตาล ครีบสีจาง มีขนาด ประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุดถึง 1.5 เมตร back next home

10 ปลาเสื้อพ่นน้ำ มีรูปร่างเป็นสามเหลียม ลำตัวสีขาวอม เหลือง มีจุดวงกลมสีดำ ขนาดโตเต็มที่ 30 – 40 เซนติเมตร มันสามารถฉีดพ่นน้ำเหนือน้ำได้ back next home

11 ปลาแรด มีลำตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดสากมือเป็นรูป หยัก หัวเล็กป้านดูคล้ายนอแรด ขนาดโตเต็มที่ราว 90 เซนติเมตร back next home

12 ปลาหมอ มีรูปร่างป้อมและลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง เกล็ดใหญ่แข็งผิวสากลำตัวสีเขียวมะกอก ขนาดโตเต็มที่ราว เซนติเมตร back next home

13 ฤ ฤ ปลากระโห้ เป็นปลาน้ำจืดที่มีเกร็ดใหญ่ที่สุดใน โลก จัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน โดยเฉลี่ยมักมี ขนาดประมาณ 1.5 – 3 เมตร หนักถึง 150 กิโลเมตร back next home

14 ปลานิล มีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ มี ลายสีดำและจุดขาว บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลำตัวสีเขียวปนน้ำตาล มีลาย ดำพาดขวาง มีความตาวประมาณ เซนติเมตร back next home

15 ปลานวลจันทร์ มีลำตัวเรียวยาวทรงกระบอก หัว โต ปากและตาเล็ก เกล็ดเล็ก หัวและลำตัวสีเงินอม เหลืองทอง ขนาดประมาณ 46 – 69 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 5 กิโลเมตร back next home

16 ratburi/Fish/Fish.htm home back


ดาวน์โหลด ppt Next. back next อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google