งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Next. back next อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Next. back next อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 next

2 back next

3 อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home

4 ปลาตะเพียน มีตัวสีเงินแวววาว ด้านหลังมีสีคล้ำ เล็กน้อย ด้านท้องสีจาง ครีบอื่นๆ สีเหลืองอ่อน มี ขนาดโดยเฉลี่ย 36 เซนติเมตร back next home

5 ปลาชะโด มีลำตัวค่อนข้างกลมยาว พื้น ลำตัวสีน้ำตาลลอมเขียว มีลายดำกระจาย อยู่ทั่วตัว มีฟันแหลมคม มีขนาดโตเต็มที่ ถึง 1 - 1.5 เมตร หนักถึง 20 กิโลกรัม ปลาชะโด มีลำตัวค่อนข้างกลมยาว พื้น ลำตัวสีน้ำตาลลอมเขียว มีลายดำกระจาย อยู่ทั่วตัว มีฟันแหลมคม มีขนาดโตเต็มที่ ถึง 1 - 1.5 เมตร หนักถึง 20 กิโลกรัม back next home

6 ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน ลุ่มน้ำโขง เป็นปลาไม่มีเกล็ด เกือบจะ ไม่มีหนวด สามารถได้ถึง 3 เมตร และ หนัก 150 – 200 กิโลกรัม ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดใน ลุ่มน้ำโขง เป็นปลาไม่มีเกล็ด เกือบจะ ไม่มีหนวด สามารถได้ถึง 3 เมตร และ หนัก 150 – 200 กิโลกรัม back next home

7 ปลาม้า มีรูปร่างเพรียวเล็กไปทางด้านท้ายลำตัว หัวคต หน้าผากเว้าลึก มีปากกว้าง เกล็ดเล็กมาก ลำตัว สีเทาอ่อนเหลืองเงิน มีความยาว 25 – 30 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 1 เมตร ปลาม้า มีรูปร่างเพรียวเล็กไปทางด้านท้ายลำตัว หัวคต หน้าผากเว้าลึก มีปากกว้าง เกล็ดเล็กมาก ลำตัว สีเทาอ่อนเหลืองเงิน มีความยาว 25 – 30 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 1 เมตร back next home

8 ปลายี่สก เป็นปลาน้ำจืด ขนาดใหญ่หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ สีของลำตัว สีเหลืองส้ม สีแถบสีดำ 7 แถบ ตาสีแดง มีความยาว 1 เมตร และมีน้ำหนักถึง 40 กิโลกรัม ปลายี่สก เป็นปลาน้ำจืด ขนาดใหญ่หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ สีของลำตัว สีเหลืองส้ม สีแถบสีดำ 7 แถบ ตาสีแดง มีความยาว 1 เมตร และมีน้ำหนักถึง 40 กิโลกรัม back next home

9 ปลาสวาย มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก มีปากที่แคบ รูปเพรียว ป้อมสั้น มีลำตัวสีเทา คล้ำอมน้ำตาล ครีบสีจาง มีขนาด ประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุดถึง 1.5 เมตร back next home

10 ปลาเสื้อพ่นน้ำ มีรูปร่างเป็นสามเหลียม ลำตัวสีขาวอม เหลือง มีจุดวงกลมสีดำ ขนาดโตเต็มที่ 30 – 40 เซนติเมตร มันสามารถฉีดพ่นน้ำเหนือน้ำได้ back next home

11 ปลาแรด มีลำตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดสากมือเป็นรูป หยัก หัวเล็กป้านดูคล้ายนอแรด ขนาดโตเต็มที่ราว 90 เซนติเมตร back next home

12 ปลาหมอ มีรูปร่างป้อมและลำตัวแบนข้าง ตาโต ปากกว้าง เกล็ดใหญ่แข็งผิวสากลำตัวสีเขียวมะกอก ขนาดโตเต็มที่ราว 10 - 20 เซนติเมตร back next home

13 ฤ ฤ ปลากระโห้ เป็นปลาน้ำจืดที่มีเกร็ดใหญ่ที่สุดใน โลก จัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน โดยเฉลี่ยมักมี ขนาดประมาณ 1.5 – 3 เมตร หนักถึง 150 กิโลเมตร back next home

14 ปลานิล มีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ มี ลายสีดำและจุดขาว บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลำตัวสีเขียวปนน้ำตาล มีลาย ดำพาดขวาง มีความตาวประมาณ 10 - 30 เซนติเมตร back next home

15 ปลานวลจันทร์ มีลำตัวเรียวยาวทรงกระบอก หัว โต ปากและตาเล็ก เกล็ดเล็ก หัวและลำตัวสีเงินอม เหลืองทอง ขนาดประมาณ 46 – 69 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 5 กิโลเมตร back next home

16 http://th.wikipedia.org/wiki www.fisheries.go.th/sf- ratburi/Fish/Fish.htm home back


ดาวน์โหลด ppt Next. back next อ ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมัน ค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google