งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญดิลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญดิลก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญดิลก
..ปลาน้ำจืดของไทย.. โดย ด.ช. พจน์สกร ลาพิงค์ เลขที่ 16 ม.1/7 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน เสนอ คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญดิลก next

2 สารบัญ.. ปลากด ปลาหมอ ปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลากระโห้ ปลาสวาย ปลาชะโด
ปลานิล ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาบึก ปลานวลจันทร์ ปลาแรด ปลาม้า แหล่งอ้างอิง back next

3 ปลากด ปลากด เป็นปลาไม่มีเกล็ด หัวแบนราบ ปากกว้าง มีหนวดสี่หนวด มีเงี่ยง ครีบไขมันค่อนข้างยาว โตเต็มที่อาจใหญ่ถึง 2 เมตร back next home

4 ปลาตะเพียน ปลาตะเพียน มีตัวสีเงินแวววาว ด้านหลังมีสีคล้ำเล็กน้อย ด้านท้องสีจาง ครีบอื่นๆ สีเหลืองอ่อน มีขนาดโดยเฉลี่ย 36 เซนติเมตร back next home

5 1 - 1.5 เมตร หนักถึง 20 กิโลกรัม
ปลาชะโด ปลาชะโด มีลำตัวค่อนข้างกลมยาว พื้นลำตัวสีน้ำตาลลอมเขียว มีลายดำกระจายอยู่ทั่วตัว มีฟันแหลมคม มีขนาดโตเต็มที่ถึง เมตร หนักถึง 20 กิโลกรัม back next home

6 ปลาบึก ปลาบึก เป็นปลาน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำโขง เป็นปลาไม่มีเกล็ด เกือบจะไม่มีหนวด สามารถได้ถึง 3 เมตร และหนัก 150 – 200 กิโลกรัม back next home

7 ปลาม้า ปลาม้า มีรูปร่างเพรียวเล็กไปทางด้านท้ายลำตัว หัวคต หน้าผากเว้าลึก มีปากกว้าง เกล็ดเล็กมาก ลำตัวสีเทาอ่อนเหลืองเงิน มีความยาว 25 – 30 เซนติเมตร พบใหญ่สุดถึง 1 เมตร back next home

8 และมีน้ำหนักถึง 40 กิโลกรัม
ปลายี่สก ปลายี่สก เป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่หัวค่อนข้างโต มีหนวดสั้น 1 คู่ สีของลำตัวสีเหลืองส้ม สีแถบสีดำ 7 แถบ ตาสีแดง มีความยาว 1 เมตร และมีน้ำหนักถึง 40 กิโลกรัม back next home

9 ปลาสวาย ปลาสวาย มีส่วนหัวค่อนข้างเล็ก มีปากที่แคบ รูปเพรียวป้อมสั้น มีลำตัวสีเทา คล้ำอมน้ำตาล ครีบสีจาง มีขนาดประมาณ 50 เซนติเมตร ใหญ่สุดถึง 1.5 เมตร back next home

10 ปลาเสือพ่นน้ำ ปลาเสื้อพ่นน้ำ มีรูปร่างเป็นสามเหลียม ลำตัวสีขาวอมเหลือง มีจุดวงกลมสีดำ ขนาดโตเต็มที่ 30 – 40 เซนติเมตร มันสามารถฉีดพ่นน้ำเหนือน้ำได้ back next home

11 ปลาแรด ปลาแรด มีลำตัวป้อมและแบนข้าง เกล็ดสากมือเป็นรูปหยัก หัวเล็กป้านดูคล้ายนอแรด ขนาดโตเต็มที่ราว 90 เซนติเมตร back next home

12 ปลาหมอ ปลาหมอ มีรูปร่างป้อมและลำตัวแบนข้าง ตาโตปากกว้าง เกล็ดใหญ่แข็งผิวสากลำตัวสีเขียวมะกอก ขนาดโตเต็มที่ราว เซนติเมตร back next home

13 ปลากระโห้ ปลากระโห้ เป็นปลาน้ำจืดที่มีเกร็ดใหญ่ที่สุดในโลก จัดอยู่ในวงศ์ปลาตะเพียน โดยเฉลี่ยมักมีขนาดประมาณ 1.5 – 3 เมตร หนักถึง 150 กิโลเมตร back next home

14 ปลานิล ปลานิล มีรูปร่างคล้ายปลาหมอเทศ มีลายสีดำและจุดขาว บริเวณครีบหลัง ครีบก้นและลำตัวสีเขียวปนน้ำตาล มีลายดำพาดขวาง มีความตาวประมาณ เซนติเมตร back next home

15 ปลานวลจันทร์ ปลานวลจันทร์ มีลำตัวเรียวยาวทรงกระบอก หัวโต ปากและตาเล็ก เกล็ดเล็ก หัวและลำตัวสีเงินอมเหลืองทอง ขนาดประมาณ 46 – 69 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 5 กิโลเมตร back next home

16 แหล่งอ้างอิง http://th.wikipedia.org/wiki
back home


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน คุณครู อรอุมา พงค์ธัญญดิลก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google