งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Papaya Ring Spot Virus (Potyviridae) จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Papaya Ring Spot Virus (Potyviridae) จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Papaya Ring Spot Virus (Potyviridae) จัดทำโดย
น.ส.จิตทยา ธรรมโชโต น.ส.จุฑารัตน์ เนื่องผาสุข น.ส.จุติกานต์ วรปัทมศรี น.ส.ชนิดา แสนโคตร น.ส. มณทิชา นาวงษ์ น.ส.รัชนี นิลละออ น.ส.สุวิมล วงศ์พลัง น.ส.อุทัยวรรณ เอี่ยวเล็ก

2 Papaya ringspot potyvirus
* ไวรัสชนิดนี้จัดอยู่ในสกุล Potyvirus และจัดอยู่ในวงศ์ Potyviridae * เป็นเชื้อสาเหตุของโรคใบด่างจุดวงแหวนของมะละกอ

3 ภาพถ่าย เชื้อ Papaya ringspot virus สาเหตุของโรคใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ จากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน

4 * รูปร่าง Flexuous rod และ Non enveloped * ขนาดของอนุภาค 800 x 12 nm
คุณสมบัติของอนุภาค PRSV * รูปร่าง Flexuous rod และ Non enveloped * ขนาดของอนุภาค 800 x 12 nm * อนุภาคประกอบด้วย RNA ที่เป็นแบบ linear single stranded

5 อินเดีย ไต้หวัน และ ไทย
พื้นที่การแพร่กระจายของเชื้อPRSV * พบในพื้นที่ปลูกมะละกอ ในประเทศสหรัฐอเมริกา อาฟริกาใต้ อินเดีย ไต้หวัน และ ไทย

6 ลักษณะการเข้าทำลาย เพลี้ยอ่อนจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรค
เชื้อจะเข้าทำลายในทุกระยะของมะละกอ เพลี้ยอ่อนจะดูดน้ำเลี้ยงจากต้นที่เป็นโรค เชื้อจะติดไปกับปากแมลงแบบชั่วคราว ถ่ายเชื้อลงสู่ต้นที่ไม่เป็นโรค

7 ลักษณะอาการของโรคใบด่างจุดวงแหวนของมะละกอ
ลักษณะแผลที่ก้านใบ เป็นจุดหรือทางยาวสี เขียวเข้มของก้านมะละกอที่เป็นโรค ลำต้นเป็นโรคจุดวงแหวนมีลาย ชุ่มน้ำ อาการจุดวงแหวน ด้านใต้ใบของมะละกอที่ เป็นโรคใบด่างวงแหวน

8 ลักษระอาการบนผลมะละกอ
มีลายวงแหวนสีเขียวเข้มทั่วทั้งผล ถ้าเป็นรุนแรงแผลจะมีลักษณะคล้ายสะเก็ด ผลมะละกอสุกมีลักษณะแข็ง ความหวานลดลง

9 อาการลักษณะจุดวงแหวนบนผล มะละกอ เป็นลักษณะเฉพาะของโรคใบ ด่างวงแหวน
บริเวณจุดวงแหวน เนื้อจะมีลักษณะเป็นไต แข็งและมีรสขม

10 การแพร่กระจายของโรค 1. โรคแพร่ระบาดได้ดีในสภาพที่แห้งและเย็น
2. การถ่ายทอดโรคนี้ใช้เวลาสั้นมากประมาณ วินาที 3. โรคนี้สามารถแพร่ระบาดโดยมีเพลี้ยอ่อนหลายชนิด เป็นพาหะโดยเฉพาะเพลี้ยอ่อนฝ้ายเป็นพาหะสำคัญ

11 1. ทำลายต้นที่ติดเชื้อโรคนี้ ที่แสดงอาการอย่างแน่ชัด
วิธีป้องกันและการกำจัด 1. ทำลายต้นที่ติดเชื้อโรคนี้ ที่แสดงอาการอย่างแน่ชัด 2. ปลูกมะละกอพันธุ์ที่ทนทานต่อโรคนี้ 3. บริเวณปลูกมะละกอควรกำจัดวัชพืชให้หมด 4. ปลูกพืชที่เป็นอาหารของเพลี้ยอ่อน 5. สร้างภูมิคุ้มกันโดยการปลูกเชื้อสายพันธุ์PRSV สาย พันธุ์อ่อนให้กับมะละกอ

12 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ เชื้อเข้าทำลายมะละกอ ทำให้ผลบิดเบี้ยวผิวของผลจะขรุขระ มีจุดเป็นวงแหวนทำให้เนื้อผิวบริเวณนั้นเป็นไตแข็ง มีรสขมและทำให้ผลผลิตลดลง

13 แหล่งค้นคว้า


ดาวน์โหลด ppt Papaya Ring Spot Virus (Potyviridae) จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google