งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Stepper motor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Stepper motor."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Stepper motor

2 Stepper motor Bipolar Unipolar (แบบ 2 ขั้ว, two phases)
(แบบหลายขั้ว, four phases) A B D C Com (+) A 5 wires N S D N C S Com1 (+) B A 6 wires 2 sets of winding 4 wires Com2 (+) N S B D C

3 Stepper motor specification
Voltage แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ Winding resistance ความต้านทานของขดลวด 1 ขด Current กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ขดลวดรับได้ Number of steps จำนวนสเต็ปต่อ 1 รอบ (360o) ตัวอย่างเช่น จะบอกเป็น 1.8o/step คือ 200 step ต่อการหมุน 1 รอบ ค่าจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนซี่ (teeth) ของแกนแม่เหล็กถาวร (โดยทั่วไปจะเป็น 48 step หรือ 200 step) Dynamic torque แรงบิดสูงสุดขณะที่มอเตอร์หมุน Holding torque แรงบิดสูงสุดขณะเหนี่ยวนำให้มอเตอร์หยุดอยู่ที่เดิม

4 Stepper motor torque คำนวณจาก
torque / speed หรือ torque / PPS (pulse per second) Ex จงหากำลังของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ซึ่งมีความละเอียด 1.8o/step และมีแรงบิด 0.08 Nm เมื่อสั่งงานด้วยความเร็ว 600 PPS ความละเอียด 1.8o/step = (360o/1.8o) / 1 รอบ = 200 step / rev RPM = 600 pulses * 1 rev * 60 sec = 180 rpm 1 sec 200 pulses 1 min กำลังของสเต็ปเปอร์มอเตอร์ P = torque x angular speed = 0.08 x (180 x 2pi/60) = 1.5 W

5 วิธีตรวจลำดับสายของ stepper motor
1) หาสาย Com โดยวัดค่าความต้านทาน ระหว่างสายแต่ละเส้น ความต้านทานระหว่าง Com กับสายอื่น จะเป็น 1/2 ของความต้านทานระหว่าง สายอื่นด้วยกันเอง A B D C Com (+) N S 2) ต่อสาย Com กับขั้ว (+) ของแบตเตอรี่ 3) ต่อสายใดสายหนึ่งที่เหลือกับขั้ว (-) กำหนดให้สายนั้นเป็น phase 1 1 Com (+) N S

6 วิธีตรวจลำดับสายของ stepper motor
1 Com (+) N S 2 4) เปลี่ยนมาต่อสายอื่นเข้ากับขั้ว (-) สายที่ทำให้มอเตอร์หมุนตามเข็มกำหนดให้ เป็น phase 2 * ก่อนจะสลับสายไปทดลองสายอื่น ให้ต่อ phase 1 เข้ากับขั้ว (-) ก่อนเสมอ 5) เปลี่ยนมาต่อสายที่เหลือเข้ากับขั้ว (-) ถ้าหมุนทวนเข็มแสดงว่าสายนั้น เป็น phase 4 1 1 * สายที่เป็น phase 3 เมื่อต่อกับขั้ว (-) แล้วมอเตอร์จะไม่หมุน 4 2 N S 4 2 Com (+) 3 3

7 วิธีตรวจลำดับสายของ stepper motor
Com1 (+) ถ้าที่ตัวมอเตอร์แบ่งสายออกเป็นชุดละ 3 สาย (Com1 – A – C) (Com2 – B – D) ใช้หลักการเดียวกับแบบสาย 5 เส้นข้อที่ 1 วัดความต้านทาน หา Com ของแต่ละชุด A Com2 (+) N S B D C ถ้าที่ตัวมอเตอร์ไม่แบ่งสายออกเป็นชุด ให้วัดความต้านทานแยกชุดสายออกก่อน โดยสายที่อยู่คนละชุดจะมีความต้านทานเป็น infinity


ดาวน์โหลด ppt Stepper motor.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google